Tertia Botha
 
Maart 2000


skrywers

storiemakers


 

 

Tertia Botha is 'n Nataller wat nou, ná jare as dosent, uitspan.

Tertia Botha was onderwysers, dosent aan Durbanse Onderwyskollege en senior lektrise aan die Universiteit van Natal. Haar vakgebied is Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Tans is sy afgetree.

Kwalifikasies: B.A. (Universiteit van Pretoria); Honneurs en M.A. (Universiteit van Natal, Durban).

Publikasies:

  • Rebel - 1994 - (Tafelberg) Sanlamprys vir Jeuglektuur 1994, Bronstoekenning
  • Waterkind - 1998 - (Tafelberg)
(Inligting verskaf deur Tertia Botha, Maart 2000)

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005