Gretel Wybenga
 
Desember 2005


skrywers

storiemakers


 

 

Gretel Wybenga is 'n storiemens wat stories bymekaar maak, oor stories skryf en sélf stories skryf.

Gretel Wybenga verwerf haar M.A.-graad met 'n verhandeling oor die hantering van die verteller in enkele Afrikaanse jeugverhale. Sy was musiekonderwyser en sedert 1986 'n dosent aan tersiêre inrigtings. Aan die PU vir CHO (Vaaldriehoekkampus) bied sy tot in 2003 'n honneurskursus in kinder- en jeugliteratuur aan.

By geleentheid was sy betrokke by skryfkursusse, ook vir kinderboeke. Van Wybenga verskyn talle resensies, onder andere in Beeld, Literator en Tydskrif vir Letterkunde.

Enkele kortverhale, ook vir kinders, verskyn in versamelbundels.

Haar kortverhaalbundel met getransformeerde sprokies vir volwassenes, Sproke, verskyn in 1995.

Onder haar publikasies tel twee kinderboeke, Malie en Maggie en die tagtig kalkoene (1993) en Malie en Maggie en die maer Kersfees (1995).

Gretel Wybenga is mederedakteur van Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom: 'n gids tot die Afrikaanse kinder- en jeugboek (2005).

Im 2005 verskyn die bundel met twaalf oorvertelde sprokies oor prinsesse: Sneeuwitjie en ander prinsesstories.

(Inligting uit Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom met toestemming van Gretel Wybenga. November 2005.)

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2012