bygewerk 2015-01

grootmense
werfjoernaal

dinkskrum
resensies
skrywers
skakels
leeslyste
nostalgie
helpmekaar
hulpbronne

navrae
werkplaas

vanwaar gehasi?
werfkaart

boeksoek

soek

posbus


na jongklomp
 
 

kalahari

Benodig jy 'n kenner, skrywer, aanbieder?

Storiewerf plaas slegs die inligting. Belangstellendes moet self navrae doen oor aanbieders se spesialisrigtings, dienste, beskikbaarheid en tariewe.


Carina Diedericks-Hugo

Carina is 'n uitgewer en is self 'n jeugboekskrywer. Sy het reeds talle kreatiewe skryfwerkswinkels aangebied by o.a. kolleges en skole. Sy tree gereed op as spreker en beoordelaar. Vir nadere inligting kontak haar by diecarina@hotmail.com of 084 359 1072. Meer oor Carina.


Miemie du Plessis

Miemie is die kinder- en jeugboekuitgewer by LAPA Uitgewers. Een van haar take is om die lees van kinder- en jeugboeke te bevorder. Sy praat gereeld met ouers/onderwysers/bibliotekarisse oor die belangrikheid van lees en hoe kinders se belangstelling in lees geprikkel kan word. Sy bring hulle ook op hoogte van die beste kinder- en jeugboeke wat tans op die mark beskikbaar is en voorsien hulle van leeslyste vir spesifieke ouderdomsgroepe.

Kontak vir Miemie by (012) 401-0700
e-pos: miemied@atkv.org.za


Franci Greyling

Franci Greyling is 'n dosent in Skryfkuns aan die Noordwes-Universiteit. Meer oor Franci. franci@storiewerf.co.za


Aldré Lategan

Aldré is verbonde aan die uitgewer Human & Rousseau waar sy verantwoordelik is vir kinder- en jeugboeke. Sy kan gekontak word om per geleentheid as spreker op te tree. alategan@humanrousseau.com


Janie Oosthuysen

Janie Oosthuysen is 'n skrywer en vertaler van kinderboeke. Sy bied 'n afstandkursus vir die skryf van kinderboeke aan. Die kursus word per e-pos aangebied en strek oor tien maande en nege modules. Elke module lei tot 'n werkstuk wat verband hou met die module en met die student se storie. Navrae kan gerig word aan Janie Oosthuysen by janie@skryfgeheime.co.za
www.skryfgeheime.co.za


Mia Oosthuizen

Mia Oosthuizen spesialeer in kinderliteratuur. Sy woon in die Kaap en is beskikbaar vir enige vryskutwerk, resensies en dies meer. Kontak haar by (s) 072 242 3523, (h) 021 976 0462, (epos) mia.stander@gmail.com of miaoosthuizen@gmail.com.


Louise Prinsloo

Louise Prinsloo is 'n skrywer van spookstories. Sy woon in Pretoria en is beskikbaar om gedurende skoolvakansies te gesels oor spookstories, haar eie skryfwerk en skryfwenke. Meer oor Louise.
Kontak haar by daanprin@iafrica.com


Lien Roux-de Jager

Lien is 'n skrywer van jeugboeke. Sy is beskikbaar om in Pretoria en omgewing oor haar eie skryfwerk en skryfwenke te gesels. Meer oor Lien.
Kontak haar gerus by jolien@mweb.co.za


Betsie van der Westhuizen

Betsie van der Westhuizen is 'n dosent aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy geniet navorsing oor die verbande tussen Afrikaanse en Nederlandse kleuter-, kinder- en jeugliteratuur, asook taaletiek en die bevordering van kleuter-, kinder- en jeugliteratuur in Suid-Afrika as multitalige land.

Kontakbesonderhede:
Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom-kampus
Potchefstroom
2520
Tel.: 018 2991491 Faks: 018 2991562
E-pos: afnesvdw@puknet.puk.ac.za


NALN

Vir inligting oor Afrikaanse skrywers kontak NALN - die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum in Bloemfontein. Hulle kan help met navrae oor letterkunde, musiek en toneel.

Kontakbesonderhede: Tel: 051 405-4034.
Privaatsak X20543, Bloemfontein, 9300.
E-pos: naln@sac.fs.gov.za


Skryfkursusse

Wil jy graag skryf? Die ATKV-Skryfskool by die Noordwes-Universiteit (PUK) is net die plek om by aan te klop. Die Skryfskool bied 'n wye verskeidenheid kursusse aan. Kontak: Kobie van Aswegen (018 299-1783) Lees meer.

Skryfkuns as graadvak. Het jy geweet dat Skryfkuns as 'n vak by die Noordwes-Universiteit (PUK) aangebied word? Lees meer hieroor.

Volg 'n kursus in skryfkuns en kreatiewe denke aangebied deur dr Riana Scheepers, bekende en bekroonde skrywer in Afrikaans. Die klasse word aangebied in die historiese opstal op De Compagnie, Wamakersvallei, Wellington. Lees alles hieroor.

Janie Oosthuysen bied 'n afstandkursus vir die skryf van kinderboeke aan. Die kursus word per e-pos aangebied en strek oor tien maande en nege modules. Elke module lei tot 'n werkstuk wat verband hou met die module en met die student se storie. Navrae kan gerig word aan Janie Oosthuysen by janie@skryfgeheime.co.za
www.skryfgeheime.co.za

'n Halwegstasie vir kunstenaars. Skrywers en kunstenaars van alle soorte word genooi om te kom arbei/oorbly in die Sir Laurens van der Post Kunstenaarshuis op Philippolis wat onlangs geopen is. Meer oor dié opwindende projek.


E-poslyste en verenigings vir boekmense

E-poslys vir Kinderlektuur. Belangstellende in kinderlektuur word genooi om aan te sluit by 'n besprekingsgroep. Die administrasie word gedoen deur die Sentrum van die Boek in Kaapstad. Skryf aan cln@nlsa.ac.za om by die poslys aan te sluit.

E-poslys vir boekmense. Die doel van dié groep van Die Sentrum van die Boek is boekmense by mekaar uit te bring. Om by die groep in te skakel, stuur 'n epos aan books@nlsa.ac.za en vra om aan te sluit (subscribe). Die kontakpersoon is Colleen Higgs.

Suid-Afrikaanse tak van die SCBWI gestig. The South African Branch of the SCBWI (Society of Children's Book Writers and Illustrators) is up and running. Marjorie van Heerden puts the objectives and strategies of the South African branch in perspective. Besonderhede in Dinkskrum.

Stuur 'n e-pos aan die volgende adresse en vra om op hul verspreidingslyste geplaas te word:

SCBWI nuusbrief:
list@scbwi.za.org

Books nuusbrief:
books@nlsa.ac.za

CLN nuusbrief
cln@nlsa.ac.za

The Write Company
info@thewriteco.co.za

Velletjies nuusbrief
bentakom@absamail.co.za

Booknews
info@booknews.co.za

Is jy 'n skrywer of kenner?

Kontak Storiewerf om jou besonderhede op hulpbronne beskikbaar te stel.
hulpbronne@storiewerf.co.za

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | e-pos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2015