grootmense

leeslyste

Bronne oor die skryf van verhale

AIKEN, J. 1982. The way to write for children. New York, NY: St. Martin's Press. 93 p.

AUCAMP, H. 1986. Die blote storie: 'n werkboek vir kortverhaalskrywers. Kaapstad: Tafelberg. 192 p.

AUCAMP, H. 1992. Windperd: opstelle oor kreatiewe skryfwerk. Pretoria: HAUM-LiterÍr. 108 p.

AUCAMP, H. 1994. Die blote storie 2: 'n werkboek vir kortverhaalskrywers. Kaapstad: Tafelberg. 265 p.

BICKHAM, J.M. 1992. The 38 most common fiction writing mistakes (and how to avoid them). Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. 117 p.

BURTON, H. 1977. The writing of historical novels. (In Meek, M., Warlow, A. & Barton, G. eds. The cool web: the pattern of children's reading. London: The Bodley Head. p. 159-165.)

CARD, O.S. 1988. Characters and viewpoint. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. 182 p.

CRAGO, H. 1993. Why readers read what writers write. Children's Literature in Education, 24(4):277-290.

DE GALE, A. 1993. Writing for the teenage market. London: A & C Black. 130 p.

HUMAN, H. 1988. Aspekte van karakterskepping by die skryf van rolprent- en televisiedraaiboeke. Potchefstroom: PU vir CHO. Verhandeling: MA. 308 p.

HUMAN, H. 1989. Kom ons skryf 'n draaiboek. Pretoria: Serva. 107 p.

KRAILING, T. 1988. How to write for children. London: Allison & Busby. 144 p.

LEWIS, C.S. 1980. On three ways of writing for children. (In Egoff, S., Stubbs, G.T. & Ashley, L.F. eds. Only connect: readings on children's literature. Toronto, LA: Oxford University Press. p. 207-220.)

MAARTENS, M. 1990. Skryf van boeke vir die jeug. (In Coetzee, H.S. & Retief, H.J.M. reds. Kinder- en jeugboeke. Referate gelewer tydens die HAUM-Daan Retief-simposium oor kinder- en jeugboeke. Pretoria: Unisa. p. 22-27.)

McGERR, P. 1994. How to plot a novel. (In Clark, T., Woods, B., Blocksom, P. & Terez, A. eds. Guide to Good Writing. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. p. 113-122.)

NOVAKOVICH, J. 1995. Fiction writers's workshop. Cincinnati, OH: Story Press. 250 p.

PEARCE, P. 1977. Writing a book. (In Meek, M., Warlow, A. & Barton, G. eds. The cool web: the pattern of children's reading. London: The Bodley Head. p. 182-187.)

PRELLER, MARTIE. 2003. Eendag was daar 'n storie. Kaapstad: Tafelberg.

PROVOST, G. 1990. Make your words work. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. 296 p.

REED, K. 1991. Mastering fiction writing. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. 141 p.

SMITH, F. 1994. Writing and the writer. (2nd ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 287 p.

STEENBERG, E. 1987b. Fantasie en die kinderboek. Pretoria: HAUM-LiterÍr. 64 p.

STEENBERG, E. 1988. PrimÍre behoeftes van tieners waarin hulle boeke voorsien (In Cilliers, I. red. Op weg na begrip. Kaapstad: Maskew Miller-Longman. p. 167-172.)

SWAIN, D.V. 1990. Creating characters. Cincinnati, OH: Writer's Digest Books. 195 p.

WOOLLEY, C. 1990. Writing for children. New York, NY: NAL Books. 182 p.

WYNDHAM, L. 1972. Writing for children and teenagers. (2nd ed.) Cincinnati, OH: Writer's Digest. 253 p.

Saamgestel deur Franci Greyling
Terug na Leeslyste

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005