Werfjoernaal
 
2003-01-12

werfjoernaal
argiefOproep om bydraes - kortverhaalbundel

Aktua Pers (`n uitgewer in Pretoria) beplan om `n bundel Afrikaanse kortverhale uit te gee, wat vir die sekondêre skolemark (Graad 11 en 12`s) voorgeskryf gaan word. Die verhale gaan grootliks binne `n Uitkomsgebaseerde Onderrigprogram (UGO) aangewend word, maar die bundel sal ook aan die breë publiek bemark word. Die bundel wil graag aktuele Suid-Afrikaanse kwessies onder die loep neem en hierdie is `n goeie publikasiegeleentheid vir enige skrywer. Van die kwessies wat skrywers kan aanroer is onder meer:

· Armoede
· Verkragting
· Kulturele interaksie
· Misdaad in die breë
· Geweld
· Grondbesit/grondeise (die politiek van grond)
· Die rol van die vrou
· MIV/Vigs en ander sosiale probleme
· Dwelmmisbuik
· Rassekwessies
· Godsdienskwessies
· Omgewingskwessies
· Versoening
· Arbeidskwessies

Ons soek veral voorheen ongepubliseerde werk met `n bemoedigende inslag, wat weer hoop by Suid-Afrikaanse leerders en lesers kan skep. Die bundel wil sover moontlik verteenwoordigend wees van die breë Afrikaanse skrywersgemeenskap. Jonger skrywers is meer as welkom om `n bydrae te lewer.

Keerdatum vir bydraes: 31 Maart 2003
Lengtebeperking: Ongeveer 10 bladsye in dubbelspasiëring, maar langer of korter bydraes sal oorweeg word
Formaat: Bydraes moet op `n disket (tesame met `n hardekopie) per gewone en/of elektroniese pos gestuur word aan:

Adres:
cochrane@postino.up.ac.za
Posbus 11372
Queenswood
0121

Vir meer inligting rondom tantiemes of enige ander navrae kontak gerus vir Neil Cochrane by:

(012) 420 4289 (w) (Departement Afrikaans, UP)
(012) 331 3846 (h)
083 923 8752

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005