Werfjoernaal
 
2003-07-01

werfjoernaal
argiefKonferensie oor Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur

Die Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur van Unisa bied van 17-19 September 2003 ‘n konferensie oor Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur aan by die Goudini Oord naby Worcester. Tydens hierdie konferensie, "Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom", gaan gepoog word om benewens skrywers en illustreerders, ook uitgewers, akademici, verteenwoordigers van die boekhandel, biblioteekwese en onderwys bymekaar te bring om oor die stand en toekoms van die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur te praat. Skrywers en illustreerders wat reeds aangedui het dat hulle sal deelneem, is Marianna Brandt, Leon de Villiers, Philip de Vos, Carina Diedericks-Hugo, Piet Grobler, Barrie Hough, Jacobs, Martie Preller, Riana Scheepers en George Weideman. Daar word nog met talle ander onderhandel.

Belangstellendes word hiermee deur die organiseerders uitgenooi om voorstelle vir lesings oor enige aspek rakende die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur in te dien. ‘n Opsomming van ongeveer 200 woorde moet voor 30 Junie gestuur word aan:

Thomas van der Walt
Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur
Departement Inligtingkunde
Universiteit van Suid-Afrika
Posbus 392
0003 Pretoria

E-pos: vdwaltb@unisa.ac.za
Faks: (012) 429 6520

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005