Werfjoernaal
 
2004-02-22

werfjoernaal
argiefSeminaar oor Godsdiens, letterkunde en die kind

Unisa se Eenheid vir Navorsing oor Kinderliteratuur (ENIK) bied op 2 Maart 'n seminaar aan oor Godsdiens, letterkunde en die kind.

Dinsdag 2 Maart 2003: Senaatsaal, Theo van Wijkgebou, Unisa

Die sprekers wat sal optree, is Prof Sakkie Spangenberg, Fakulteit Teologie, Unisa wat sal praat oor die noodsaak om vir kinders godsdiensverhale te vertel om hulle te help om hulle identiteit te vestig maar dat dit gedoen moet word met die nodige sensitiwiteit vir die bestaan van ander godsdienste se verhale. Ds Antionette Wilson, NG Kerk Pretoria Oosterlig se bydrae sal handel oor "Die oordrag van die Bybelverhaal: 'n hermeneutiese proses, terwyl Dr Reda Davin, Departement Primere Skool Onderwysersopleiding, Unisa sal praat oor hoe Bybelverhale vir die jond kind gekies behoort te word. Prof Tinus Roux, Skool vir Opvoedkunde en Opleiding, Noordwes Universiteit in Potchefstroom gaan kyk na die baie relevante tema van die nuwe godsdiensbeleid van die regering in sy bydrae "Die nuwe Godsdiensonderrig beleid as voertuig vir regering se strewe nasiebou". Prof Ig Gous, Fakulteit Teologie, Unisa se lesing is getitel "Josef: van Bog tot Broer. Stories vir lewensvaardighede"; Sua du Plessis van CUM Boeke sal praat oor die Christelike boekmark vir kinders en Ds Danie du Toit, NG Kerk Waterkloof se een bydrae sal handel oor The Lord of the Rings as Christelike teks.

'n Hele sessie sal handel oor Harry Potter. Neels Jackson - Beeld gaan die hele debat wat nou al so lank oor die Harry Potter boeke gevoer word, in perspektief plaas. Ds Danie du Toit gaan ook praat oor die Die Potter-"fenomeen": Potter as kinderliteratuur, terwyl Prof Christina Landman, Fakulteit Teologie, Unisa spesifiek sal kyk na die vraag: Is Harry Potter godsdienstige literatuur?
Die seminaar vind plaas in die Senaatsaal in die Theo van Wijkgebou van Unisa en die koste daaraan verbonde is R140 wat middagete, koffie en tee insluit.

Registrasievorm is beskikbaar by: http://www.childlit.org.za/KonfGodsRegis.html

Vir navrae en meer inligting: Dr Thomas van der Walt, Tel: (012) 429 6520. E-pos: vdwaltb@unisa.ac.za

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005