Werfjoernaal
 
2004-07-23

werfjoernaal
argiefUnisa en Vlaamse slypskool in kreatiewe skryfwerk

Van 11-13 Augustus bied Unisa se Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur (ENIK) 'n slypskool in kreatiewe skryfwerk aan wat gelei sal word deur vyf top Vlaamse jeugboekskrywers.

ENIK en die vyf skrywers (Marita de Sterck, Els Beerten, Daniel Billiet, Kolet Janssen en André Sollie) het die slypskool in 2002 en 2003 met groot sukses in Pretoria en Kaapstad aangebied. Vanjaar sal dit die laaste keer wees dat die skrywers Suid-Afrika met die finansiële ondersteuning van die Koning Boudewijn Stichting besoek.

Die kursus is gemik op outeurs en potensiële outeurs wat vir jongmense skryf of wil skryf, asook vir jongmense self wat reeds skryf of wil skryf. Verder kan onderwysers en ander mense wat met jongmense werk ook by die kursus baat. Aspekte wat aandag geniet in die kursus is: die inleiding en bekendstelling van karakters; die skryf van dialoog; skep van terugflitse; hoe om sintuiglik te skryf; die skryf van briewe; verskillende perspektiewe en verteltye; die opbou van 'n toneel en die daarstel van intrige.

Verskillende praktiese oefeninge word ingesluit om die vaardighede van kursusgangers te oefen asook om die probleme en struikelblokke waarmee beginnerskrywers te kampe het, te ondervang. Die skrywers sal direk terugvoering gee na aanleiding van die tekste wat tydens die kursus geskryf word. Die beste tekste sal ingesluit word in 'n boek wat die Vlaamse skrywers saamstel uit tekste wat tydens die Suid-Afrikaanse aanbiedings geskryf is.

Die kursus word in Nederlands aangebied maar aangesien die vyf skrywers baie bekend met Afrikaans is, bied kommunikasie tussen hulle en die deelnemers geen probleem nie.

Die kursus strek oor drie dae en word by Waterkloof Preparatory Primary School in Charlesstraat, Pretoria aangebied en kos R300.

Rig navrae aan:

Thomas van der Walt
Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur
Departement Inligtingkunde
Universiteit van Suid-Afrika
Posbus 392
0003 Pretoria

Tel: (012) 429 6520
Faks: (012) 429 3221
E-pos: vdwaltb@unisa.ac.za

 

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005