Werfjoernaal
 
2005-02-13

werfjoernaal
argiefHerfsskool vir Skrywers

Die jaarlikse Herfsskool vir skrywers word vanjaar weer deur die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit aangebied en bekendes uit die skryfwêreld sal as aanbieders optree.

DATUM: 14 - 18 Maart 2005

PLEK: ATKV Buffelspoort (naby Rustenburg)

KURSUSSE: Hoe skryf ek prosa, poësie, kinderliteratuur?

KOSTE: R1 500,00, verblyf vir 4 nagte in selfsorgeenhede ingesluit

SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS: 4 Maart 2005

TOELATINGSVEREISTES: Net jou eie skryfstukkie, soos hieronder uiteengesit.

Herfsskoolgangers kan vanjaar dus uit drie bene tydens die Herfsskool kies: prosa, poësie en kinderliteratuur. Hierdie bene loop gelyktydig tydens die Herfsskool.

Vir vyf dae word daar intensief aan jou eie skryfwerk geskaaf deur skrywers, uitgewers, groepleiers en werkswinkelaanbieders. Aan die einde van die Herfsskool word `n bywoningsertifikaat uitgereik.

Die Herfsskool begin op Maandag, 14 Maart 2005 om 11:00 (jy kan reeds van 09:00 af registreer) by die ATKV-oord, Buffelspoort en die Herfsskool sal Vrydag om 12:00 afsluit sodat jy weer kan vertrek.

Die drie verskillende bene van die Herfsskool word in parallelle sessies aangebied, hoewel die hooflesings van skrywers of uitgewers vir al die kursusgangers gelyktydig aangebied word.

Om tot die Herfsskool toegelaat te word, word daar `n skryfstuk gevra wat jy saam met jou inskrywing voor die sluitingsdatum, 4 Maart 2005, moet inlewer met `n deposito van R500,00 (nie terugbetaalbaar nie). Hierdie skryfstuk van jou word deur die loop van die week in kleingroepverband met jou bespreek.

Die Herfsskool bied jou nie net die geleentheid om met die skryfkuns, skrywers, uitgewers en tydskrifmense kennis te maak nie, maar jy ontmoet ook ander mense wat jou intense belangstelling deel en wat met dieselfde skryfprobleme as jy worstel. Dit maak nie saak op watter vlak jou skryfwerk is nie - of jy nog nooit gepubliseer het nie, en of jy alreeds gepubliseer het - die Skryfskool se mense sal jou skryfwerk help slyp.

Die bene van die Herfsskool en elkeen se skryfstukke lyk só:

KINDERLITERATUUR

Om vir kinders of vir die jeug te skryf, is dieselfde as om vir grootmense te skryf - dit is net moeiliker! Die moets en moenies van kinderliteratuur en die besondere eise daarvan word behandel.

Om vir hierdie been in te skryf moet jy `n kinder- of jeugverhaal van nie meer as 10 bladsye saam met jou inskryfvorm instuur.

PROSA

Hoe lyk `n kortverhaal of `n roman? Daar word aandag geskenk aan die uitwerk van die verhaallyn die skep van karakters en ruimte en die tyd van die storie.

Om vir hierdie been in te skryf, moet jy `n kortverhaal van nie meer as 10 bladsye vooraf instuur.

POëSIE

Waar kry ek `n gedig vandaan? Hoe werk metafore, klank, beweging en vorm wanneer ek `n gedig skryf? Moet dit rym, en wat is `n moderne gedig nou eintlik?

Vir hierdie been moet jy een gedig met jou inskrywing saamstuur.

AKKOMMODASIE

Akkommodasie is beskikbaar in netjiese, selfsorgingseenhede by die ATKV-oord, Buffelspoort.

Vir inskrywingsvorm of navrae

Vir 'n inskrywingsvorm kontak Kobie van Aswegen Tel: (018) 299-1783 Faks: (018) 299-1784 assjcjva@puknet.puk.ac.za

Inskrywings, 'n deposito van R500,00 (nie terugbetaalbaar nie) en jou skryfstuk (getikte skryfstuk en ses afskrifte daarvan) vir die betrokke been moet ons nie later as 4 Maart 2005 bereik nie.

Ons het al baie mense gehelp om regtig aan die skryf en publiseer te kom, ons kan jou ook help!

Stuur die voltooide inskryfvorm saam met jou voor 4 Maart 2005, aan:

Die Direkteur
ATKV-Skryfskool
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X6001
POTCHEFSTROOM
2520

 

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005