Werfjoernaal
 
2005-07-04

werfjoernaal
argiefGesoek: Bydraes vir nuwe kortverhaalbundel

Na die sukses van Die selfoon en ander verhale (2004) en Braaivleis in die bos en ander verhale (2004) het Aktuapers Uitgewers besluit om weer `n kortverhaalbundel die lig te laat sien. Laasgenoemde twee bundels is in een band byeengebring en het die kortlys gehaal vir voorskrywing vir Graad 10 in 2006 (Afrikaans Huistaal en/of Eerste Addisionele Taal)

Die nuwe bundel sal voorgelê word vir moontlike voorskrywing vir Graad 11 Afrikaans Huistaal en/of Afrikaans Eerste Addisionele Taal in 2006/7. Die bundel sal ook aan die algemene leserspubliek bemark word. Hierdie is dus `n ideale geleentheid tot publikasie.

Watter tipe verhale?

`n Paar leidrade…
Daar is geen spesifieke tema nie, maar sterk oorwegings is:

 • Verhale wat aktuele kwessies aanroer.
 • Verhale waarmee vandag se tieners (16-18 jariges) kan identifiseer en wat binne hul kaleidoskopiese leefwêrelde val.
 • Verhale wat nie doekies omdraai met sosiale problematiek nie, maar wat tog `n mate van hoop in die vooruitgang stel
 • Verhale wat getuig van kulturele verdraagsaamheid, maar wat nie die verwikkeldheid van menslike verhoudings ignoreer nie
 • Verhale wat iets verklap van die Suid-Afrikaanse landskap, geografiese erfenis en biodiversiteit

Bogenoemde is slegs riglyne en moet nie as noodwendige bestanddele in `n uitgewerkte resep beskou word nie. Ons is juis op soek na outentiek-oorspronklike verhale, diverse stemme en stories wat getuig van drif en vitaliteit.

Wat is die vereistes met betrekking tot styl en voorlegging?

 • Verhale moet nie langer as 2500 woorde wees nie
 • Kort-kortverhale is welkom, mits dit van uitstekende kwaliteit is
 • Essayistiese stukke wat boeiende onderwerpe aanspreek is welkom
 • Slegs ongepubliseerde tekse sal oorweeg word
 • Daar is geen beperking op die aantal tekste wat voorgelê word nie
 • Geen skuilname mag gebruik word nie
 • Die aantal woorde moet aangedui word
 • Verhale moet `n dubbelspasiëring geset wees
 • Bladsye moet genommer wees
 • Alle voorleggings moet vergesel wees van die amptelike "vorm vir voorleggings" STUUR `N E-POS NA nielcoc@mweb.co.za om `n vorm te bekom

Waarheen moet tekste gestuur word?

Een harde kopie EN op disket sou u verkies om van slakkepos gebruik te maak.

Per pos na:

Neil Cochrane
Posbus 11372
Queenswood
0121

Per e-pos na:

nielcoc@mweb.co.za

Vir verdere inligting kontak gerus vir Neil Cochrane by:

082 445 6002

Wanneer is die sluitingsdatum?

Die sluitingsdatum is 30 Augustus 2005 of so gou moontlik daarna.

Verdere sake van belang…

 • Geen korrespondensie sal oor afgekeurde bydraes gevoer word nie
 • Hierdie is nie `n kompetisie nie en geen prysgelde is betrokke nie
 • Ingestuurde bydraes mag nie aan `n ander uitgewer voorgelê word, terwyl dit onder oorweging is nie
 • Die keuringsproses sal ongeveer twee maande duur. Indien u niks van ons gehoor het teen einde Oktober 2005 nie moet u aanvaar dat u bydrae/s afgekeur is
 • Afgekeurde bydraes sal nie aan outeurs terugbesorg kan word nie
 • Aktuapers Uitgewers behou die reg voor om nie `n bundel te publiseer sou die aanbod onbevredigend wees

Vriendelike skrywersgroete
Neil Cochrane
(werwingsredakteur en samesteller)

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005