Werfjoernaal
 
2005-07-05

werfjoernaal
argiefVan Patrys-hulle tot Hanna Hoekom

Bekendstelling van Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom: 'n gids tot die Afrikaanse kinder- en jeugboek.

LAPA Uitgewers. Redakteurs: Marita Snyman en Gretel Wybenga

Hierdie gids vervul ’n wesenlike leemte ten opsigte van oorspronklike navorsing by resente tekste en genres oor Afrikaanse kinder- en jeugboeke op alle vlakke. Dit is geskik vir die vakspesialis soos biblioteekkundiges, navorsers op die terrein van kinder- en jeugliteratuur en voor- en nagraadse studente aan tersiêre inrigtings, maar ook vir die algemene leser soos ouers, onderwysers en ander belangstellendes. Die boek is verdeel in ’n afdeling met artikels oor die kinderboekillustrasie, kindertydskrifte, bekronings, die vertaalde boek en reeksboeke, sowel as ’n poësie-, prosa-, en toneeloorsig. Die tweede afdeling bevat 123 outeursprofiele, alfabeties gerangskik.

“Met hierdie omvattende werk word die Afrikaanse kinderliteratuur nie net grondig deel van die gedokumenteerde Afrikaanse letterkunde nie, maar dit vestig ook sy eie kanon – kinderliteratuur word hiermee as selfstandige literêre genre binne die groter Afrikaanse letterkunde staangemaak.
Kinderliteratuur is egter nie net van akademiese belang nie, want die klein leser van vandag is die groot leser van môre. Nou kan Ma en Ouma die kleinspan ook ingelig Afrikaans laat lees. Hierdie oorsig van Afrikaanse kinderliteratuur is geruime tyd al nodig. Nou word nog `n stuk van Afrikaans as hoëfunksietaal permanent gevestig, en ons as skrywers en as lesers sê dankie vir nog `n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die Afrikaanse boek vir lesers wat nie wil oud word nie!”
– Hans du Plessis –

Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom vervul 'n belangrike leemte in die beskrywing van die Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur en dit is ideaal geskik vir kinders, ouers, onderwysers, akademici, uitgewers, bibliotekarisse, boekhandelaars - trouens, elkeen wat op die een of ander wyse betrokke is by die kind en die leefwÍreld van die kind. Dit kan inderdaad met reg aanspraak maak op die benaming standaardwerk oor hierdie breŽ terrein. Koop die boek, lees die boek, praat oor die boek - hierdie boek verdien om gebruik te word, want dit maak op 'n maklik leesbare wyse die literatuur oor hierdie terrein vir ons oop." (Prof. Wannie Carstens, Direkteur van die Skool vir Tale, Potchefstroom-kampus van die Noordwes-Universiteit en ondervoorsitter van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans)

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns <Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005