Werfjoernaal
 
2006-02

werfjoernaal
argiefBateleur Books - uitnodiging skeppende werk

Skrywers! Stuur julle verhale, poësie en dramas.

Bateleur Books is 'n uitgewer wat spesialiseer in die skoolboekmark. Die Nasionale Departement van Onderwys het 'n versoek gerig aan uitgewers om literêre werke voor te lê vir keuring om op die nasionale lys vir Graad 10 en 11 te kom.

Bateleur wil graag aan alle skrywers, gevestig of onbekend, 'n uitnodiging rig om hulle skeppende werk voor te lê aan ons vir moontlike opname in bloemlesings wat aan die departement voorgelê kan word.

Bateleur soek Afrikaanse en Engelse kortverhale en gedigte, moontlik selfs 'n drama, om voor te lê. Onthou die teikengehoor is Graad 10 en 11 leerders, maar ons soek materiaal van uitstaande gehalte, nie "kinderliteratuur" nie en dit hoef nie net jeugliteratuur te wees nie. Voorkeur sal verleen word aan keurig versorgde manuskripte.

Die sperdatum is 15 Februarie 2006.

Stuur asseblief u voorleggings, saam met 'n bondige biografiese oorsig en duidelike kontakbesonderhede, aan:

 • Karen Simpson (ksimpson@bateleurbooks.com)
 • Izak de Vries (idevries@bateleurbooks.com)

Let asseblief op die volgende:

 • Slegs elektroniese tekste wat versoenbaar is met MS Word sal gelees word.
 • Slegs werk wat nog nooit in boekvorm verskyn het nie, sal oorweeg word. Die werk moet ook nie tans by ander uitgewers wees vir keuring nie.
 • Geen korrespondensie sal plaasvind tussen die outeurs en die uitgewer oor werk wat nie aanvaar word nie. Besef asseblief dat verskeie kriteria gebruik sal word om tekste te keur - gehalte is maar een daarvan. Maar ons soek uiters hoë gehalte, asseblief!
 • Voorlegging is afhanklik van die aantal en die gehalte van die tekste wat ontvang word.
 • Geen werk sal teruggestuur word nie.
 • Slegs outeurs wie se werk voorgelê word, sal genader word. Maak dus asseblief seker dat u kontakbesonderhede duidelik is.
 • Outeurs wat teen 15 Maart nog niks gehoor het nie, moet asseblief aanvaar dat ons nie hulle werk kan gebruik nie. Outeurs wat nie voorgelê word nie, sal hulle tekste dan elders kan voorlê.
 • Publikasie van die tekste is geheel en al afhanklik van keuring deur die departement. Die feit dat 'n teks dus voorgelê word, is geen waarborg vir publikasie nie. Indien die departement 'n teks afkeur, sal die outeurs verwittig word. Outeurs sal hulle tekste dan elders kan voorlê.
 • Indien 'n voorlegging deur die departement aanvaar word en indien toestande en terme vir publikasie gunstig is, sal die werk vir publikasie geoormerk word. Die normale kontraktuele ooreenkomste tussen Bateleur Books en die outeur sal dan opgestel word.

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2006