Werfjoernaal
 
2006-02

werfjoernaal
argiefRympieman heruitgereik

Die pas heruitgereikte Rympieman bestaan uit twee Cd's plus 'n boekie met gedrukte teks. Rympieman bevat byna 200 alombekende Afrikaanse rympies en liedjies. Die speelduur van die twee Cd's is meer as twee ure. Sommige van die items is oorgeneem uit StorieMuis.

Kenmerkend aan suksesvolle kleuterrympies, is die inhoud van Rympieman ryk aan die toon, styl, speelsheid en spel met taal wat spreek tot die verwysingswêreld van die jong kind.

Die inhoud word met 'n ligte aanslag aangebied wat aanklank vind by die kind.
Rympieman stel die kind van kleins af bloot aan die wêreld van klank, ritme, rym, klanknabootsing en herhaling wat later kan lei tot waardering vir poësie.
Van die bekendstes tot die minder bekende, uit die Patriot-tyd tot hede -die klem is op die Afrikaanse kultuurskat van toeka tot nou.

Rympieman is 'n versameling van geliefdkoose rympies en gedigte wat vir die kind die deur oopmaak na 'n reis van rym en vers; 'n weerspieëling van die mens se gemoedstoestand in versvorm.

Rympieman is 'n moét vir die kulturele ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse kind - nie net Afrikaanse moedertaal sprekers nie.

Rympieman, die gedrukte boekie en 2 Cd's, word verpak in 'n aantreklike karton houer. Die prys is R139.95 (Posgeld en verpakking uitgesluit)

Rympieman is te koop by Die Luisterbiblioteek in Pretoria
Kontakpersoon: Elsa Smit
Tel (kantoorure) (012) 348 2480
e-pos: storieman@mweb.co.za

ISBN: 1-920034-25-0

CD 1 CD 2
Die vyf vingers
Die vyf tone
Die gelaat
Die liggaamsdele
Klopryme
Knieryme
Hop,hop
Kieleryme
Dangel-en speelryme
Handspeletjies
Etenstyd
Slaaptyd
Kindergebede
Wiegeliedjies
'n Menigte diertjies
Ou bekendes
Kom ons leer die ABC
Eerste ontdekkings
Boerespellings
'n Slegte bui
Spreukryme
Slimmighede
Kinderlatyn
Vir kinders wat neul
Snelsêers
Noudat ek 'n boer is
Nog Boerespellings
Raaisels
Speelryme
Uitlêryme
Uittelryme
Waarsêers en rate
Kettingryme
Slenterryme
Tergryme
Wat seg Horak?
Die Brawe Ruiters
Raai, raai
Wyse Woorde
Werkryme
Bygelowe
Nogmaals snelsêers
Kinderpreke
Uit die oude doos
Uit eeue lank verby
Boere-piekniek
Raai, raai wat is dit?
Rymelende Spreuke
Raai, raai riepa!
Haak-en-steek
Wilde Ryme
Dryfryme
Donker ryme
Skemerland
Hoe ver die liefde lê
Vryers te perd
Boerebruilof
Voor in die wapad

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2006