Werfjoernaal
 
2006-08

werfjoernaal
argiefSanlam-prys vir Jeuglektuur 2007

Sanlam-prys vir Jeuglektuur 2007 - Sluitingsdatum word verleng

Goeie nuus vir skrywers van jeugboeke! Die sluitingsdatum vir inskrywings vir die Sanlam-prys vir Jeuglektuur 2007 word verleng van 18 Augustus 2006 tot 30 Junie 2007.

Die prys word toegeken om die skryf van jeuglektuur, gemik op die ouderdomsgroep van 12 tot 18 jaar, te bevorder. Vorige wenners sluit Marita van der Vyver, Dianne Hofmeyr, George Weideman, Francois Bloemhof, Darrel Bristow-Bovey en Fanie Viljoen in.

Die kompetisie word beoordeel in ses kategorieë, naamlik Afrikaans, Engels, Nguni-tale, Sotho-tale, Tshivenda en Xitsonga.

Vir die huidige kompetisie vereis die organiseerders 'n roman waarin tegnologie 'n rol speel.

Twee pryse sal toegeken word in elke kategorie:

Goud R12 000
Silwer R6 000

Tafelberg-Uitgewers sal die wenromans uitgee. Die beoordelaars behou die reg om die prys nié toe te ken nie indien inskrywings nie aan standaarde voldoen nie.

Skedule

30 Junie 2007: Sluitingsdatum vir inskrywings
Maart 2008: Aankondiging van finaliste
September 2008: Aankondiging van wenners en bekendstelling van boeke

Vir meer besonderhede en navrae kontak

Danita van Romburgh, Tafelberg-Uitgewers, Posbus 879, Kaapstad, 8000
Tel: (021) 406-3412
Faks: (021) 406-3812
E-pos: dvanromb@tafelberg.com
of
Martie de Lange, Sanlam, Posbus 1, Sanlamhof, 7532
Tel: (021) 947-5174
Faks: (021) 947-2683
Epos: martie.delange@sanlam.co.za

Ons borg, Sanlam, stel ons weer in staat om gehaltewerk met hierdie kompetisie ryklik te beloon: 'n Skrywer wat met 'n Goue Prys wegstap, kry weer R12 000 en iemand wat 'n Silwer Prys verower R6 000.

Vanjaar word verhale ingewag waarin die tegnologie 'n rol speel. Let asseblief op die stelwyse: 'n rol, nie noodwendig die hóófrol nie. (Maar dit kan ook die hoofrol wees indien die storie dit vereis.)

Net soos verlede keer vind die wedstryd weer oor vier kategorieë plaas, naamlik Afrikaans, Engels, Nguni-tale en Sotho-tale. En in elke kategorie is daar weer twee pryse op die spel: Goud en Silwer.

Natuurlik is publikasie op sigself ook al 'n "prys".

Ongelukkig kan ons nie inskrywings per e-pos aanvaar nie. Maak asseblief seker dat jy 'n afskrif van jou inskrywing hou. En indien jy wil hê dat ons die een wat jy vir die wedstryd ingeskryf het moet terugstuur, moet jy asseblief 'n gefrankeerde, geadresseerde koevert insluit.

Die reëls

 1. Die wedstryd word in ses kategorieë aan-gebied: Afrikaans, Engels, Nguni-tale, Sotho-tale, Tshivenda en Xitsonga.
 2. Daar is twee pryse in elke kategorie op die spel:
  Goud: R12 000
  Silwer: R 6 000
 3. Vereistes: 'n Verhaal waarin tegnologie 'n rol speel. Dit moet geskik wees vir jong lesers (iewers tussen 12 en 18 jaar). Lengte: tussen 25 000 en 45 000 woorde.
 4. Tafelberg onderneem om die wenromans te publiseer en behou ook die eerste opsie om enige van die ander inskrywings te publiseer.
 5. Terwyl inskrywings onder oorweging is, mag hulle nie elders voorgelê word vir publikasie nie.
 6. Die beoordelaars behou die reg voor om een of meer pryse agterweë te hou indien die gehalte van die inskrywings nie op peil is nie.
 7. Die wedstryd is slegs vir burgers van Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swazi-land oop.
 8. Inskrywings moet op A4-velle getik of uitge-druk wees, met dubbelspasiëring en breë kantlyne, net aan een kant van die vel, duidelik genommer en nie ingebind nie. Inskrywing kan nie per e-pos geskied nie.
 9. Inskrywings word streng anoniem beoordeel. Skrywers word dus gevra om seker te maak dat hul naam slegs op die titelblad van die inskrywing verskyn en nêrens elders nie.
 10. Elke inskrywing moet vergesel word van 'n inskrywingsvorm (of afdruk daarvan).
 11. Deelnemers mag nie onder 'n skuilnaam in-skryf nie.
 12. Deelnemers word versoek om afskrifte van hul inskrywings te hou en om 'n self-geadresseerde, gefrankeerde koevert in te sluit indien hulle wil hê dat hul inskrywing ná die wedstryd aan hulle teruggestuur moet word. Die organiseerders kan nie finale ver-antwoordelikheid aanvaar vir verlore inskry-wings nie.
 13. Sluitingsdatum: 30 Junie 2007.
 14. Navrae en inskrywingsvorm:
  Danita van Romburgh, Tafelberg-Uitgewers, Posbus 879, Kaapstad, 8000
  telefoon: (021) 406-3412
  faks: (021) 406-3812
  e-pos: dvanromb@tafelberg.com

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2006