Werfjoernaal
 
2006-07

werfjoernaal
argiefTaalgenoot/Antwerpen-kinderverhaalwedstryd

Wen met jou kinderverhaal!

In 'n wêreld van Playstation, DVD's, die internet en rekenaarspeletjies is 'n interessante, boeiende en relevante boek die enigste manier om kinders steeds lief te maak vir lees. Die ATKV wil deur die ontwikkeling van skrywers en die skep van nuwe kinderboeke die wonderwêreld van lees aan kinders oopmaak.

Die provinsie van Antwerpen in België deel saam met die ATKV die passie van kinderboekontwikkeling in Suid-Afrika. Ingevolge 'n ooreenkoms wat die provinsie van Antwerpen met die ATKV gesluit het, het die provinsie 'n jaarlikse bedrag vir die ontwikkeling van kinderboeke in Suid-Afrika beskikbaar gestel - nie net vir die skryf van kinderboeke nie, maar ook vir die uitgee en die verspreiding daarvan.

Een van die projekte wat uit die ooreenkoms voortspruit, is 'n kinderverhaalwedstryd. Dié wedstryd is in die verlede reeds twee keer met groot sukses aangebied met bykans 400 inskrywings wat elke keer ontvang word. Die topverkopertitel, Nag van die monsters deur Jaco Jacobs, is een van die suksesverhale van hierdie inisiatief. Hierdie verhaal is danksy die finansiële steun van die provinsie van Antwerpen uitgegee.

Skryf daardie storie wat jy jouself al jare lank beloof om te doen en wie weet, dalk wen jy die groot prys en net miskien word jou verhaal as 'n boek uitgegee!

SLUITINGSDATUM

Die sluiting van die kinderverhaalwedstryd is Donderdag, 30 November 2006.

KATEGORIE EN WOORDTELLING

Deelnemers moet in ag neem dat die verhale geskik moet wees vir verhale vir kinders van 8 tot 12 jaar. Die woordtelling vir hierdie verhale beloop tussen 5 000 en 20 000 woorde.

PRYS

R12 000 is in totaal op die spel. Die wenner ontvang R6 000, die tweede prys beloop R4 000 en die persoon in die derde plek kan 'n volle R2 000 huis toe neem.

INSKRYWINGS

Moenie langer wag nie - skryf sommer nou in! Stuur jou verhaal met 'n inskrywingsvorm na Taalgenoot/Kinderverhaalwedstryd, Posbus 4586, Randburg 2125.

REËLS

  • Die sluitingsdatum van die wedstryd is 30 November 2006. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.
  • Skrywers mag 'n onbeperkte aantal verhale inskryf solank dit aan die voorgeskrewe lengte van 5 000 tot 20 000 woorde voldoen.
  • Deelnemers hoef nie ATKV-lede te wees nie.
  • Verhale hoef nie geïllustreer te wees nie.
  • Vier kopieë van elke verhaal, elk met 'n inskrywingsvorm, moet ingesluit word. Inskrywingsvorms kan ook afgerol word.
  • Verhale moet getik en op A4-grootte papier voorgelê word. Geen handgeskrewe inskrywings sal aanvaar word nie.
  • Die beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  • Taalgenoot en LAPA Uitgewers behou die reg voor om enige van die ingeskrewe verhale redaksioneel te versorg en te publiseer. Skuilname mag gebruik word, maar die skrywer se regte naam en van moet op die inskrywingsvorm verskyn.
  • Die naam van die skrywer mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn en nie op die verhaal self nie.
  • Taalgenoot behou die reg voor om een of meer van die pryse nie toe te ken indien die standaard van die inskrywings nie na wense is nie.

INSKRYWINGSVORM

ONTHOU…

... om vier kopieë van elke verhaal, elk met 'n eie inskrywingsvorm, in te stuur!
… die naam van die skrywer mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn en nie by die verhaal self nie.

Naam:

Skuilnaam (indien verkies):

Posadres:

Poskode:

Telefoonno.: (H) (W) Sel:

BESONDERHEDE VAN INSKRYWING:

Titel van verhaal:

Hiermee verklaar ek, die ondergetekende, dat die ingeslote werk my eie, oorspronklike werk is. Ek onderwerp my aan die reëls van die wedstryd soos hier uiteengesit.

Handtekening:

Datum:

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2006