Werfjoernaal
 
2003-08-01

werfjoernaal
argiefBeraad oor Afrikaanse skrywer- en boeksake

Op 22 September 2003, die Maandag voor Aardklop, word `n verteenwoordigende beraad oor Afrikaanse skrywer- en boekesake op Potchefstroom gehou.

Die plek van die Afrikaanse skrywer en dié van die Afrikaanse boek in `n veeltalige Suid-Afrika sal in die dag se besprekings onder die loep kom. Hieronder word kwessies, soos `n verteenwoordigende vereniging vir Afrikaanse skrywers en boeke, die funksies van so `n vereniging en die samewerking tussen boekemense bespreek.

Heelwat skrywers, wat die hele spektrum van Afrikaanse boekmense verteenwoordig, het reeds aangedui dat hulle kom, deelnemers sluit Elias Nel, Charles Malan, Andries Oliphant, Jeanette Ferreira, Rudi Daniels, Hans du Plessis, Willem Fransman, Hein Willemse en `n verteenwoordigende aantal uitgewers in.

Die ATKV-skryfskool van die PUK tree as fasiliteerder op en dit word in samewerking met die ASV, Charles Malan se Boekebelange en Afrikaanse uitgewers aangebied.

Omdat die Beraad niemand wil uitsluit nie, is enigiemand wat in skrywers en/of boeke belangstel welkom om die Beraad by te woon en aan die besprekings deel te neem.

Die Beraad word van 9:00 af gehou op Nooitgedacht, die konferensiesentrum van die Potchefstroomse Universiteit op die wal van die Vaalrivier, omtrent 30 km suidwes van Potchefstroom.

Registrasiegeld vir die Beraad beloop R50,00 en verdere inligting kan verkry word -van die ATKV-skryfskool (018) 299-1783 of by Ena Swart by die ATKV (011) 886-4888.

PROGRAM:

BERAAD OOR SKRYWER- EN BOEKESAKE
NOOITGEDACHT, POTCEFSTROOM

MAANDAG, 22 SEPTEMBER 2003, 09:00

FASILITEERDER: ATKV-SKRYFSKOOL VAN DIE PU VIR CHO
Beraadvoorsitter: Hans du Plessis (sessievoorsitters sal tydens die Beraad gekies word)

Verwelkoming: Frits Kok

SESSIE 1 09:00-12:30
`N VERTEENWOORDIGENDE AFRIKAANSE SKRYWERSVERENIGING /
FORUM IN `N VEELTALIGE SUID-AFRIKA

VAN WAAR EN WAARHEEN? (09:00-10:30)

INLEIERS
Elias Nel
Charles Malan
Andries Oliphant

Algemene bespreking

TEE - 10:30 - 11:00

SKRYWERS EN BOEKE IN STRUKTURE: WINS OF VERLIES?(11:00-13:00):

INLEIERS
Jeanette Ferreira
Rudi Daniels

Algemene bespreking

MIDDAGETE

SESSIE 2 14:00 - 17:00: BOEKEBELANGE

Die plek van die Afrikaanse boek

INLEIERS
Protea
Nasboek
Lapa
CUM
Gemeenskapsuitgewers: Willem Fransman

Algemene bespreking

TEE: 15:30 - 16:00

Skrywers en boeke in die praktyk
Voorsitter: Hein Willemse
Algemene bespreking

Opsomming: Charles Malan en Elias Nel

BRAAIVLEIS

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005