Werfjoernaal
 
2003-08-01

werfjoernaal
argiefSanlam-prys vir Jeuglektuur 2005

Die borg, Sanlam, het die prysgeld vir die Samlam-prys vir Jeuglektuur ingrypend opgestoot. ’n Skrywer wat met ’n Goue Prys wegstap, kry van nou af aan R12 000, en iemand wat ’n Silwer Prys verower R6 000.

Die organiseerders soek hierdie keer vir ’n jeugverhaal waarin musiek ’n rol speel. (’n Rol, nie noodwendig die hóófrol nie. Maar dit kan ook die hoofrol wees indien die storie dit vereis.)

Net soos verlede keer vind die wedstryd weer oor vier kategorieë plaas, naamlik Afrikaans, Engels, Nguni-tale en Sotho-tale. In elke kategorie is daar twee pryse op die spel: Goud en Silwer. Natuurlik is publikasie op sigself ook al ’n “prys”.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is 21 Junie 2004.

Iinskrywings per e-pos word nie aanvaar word nie. Deelnemers moet seker maak dat hulle 'n afskrif van die inskrywing hou.

Die name van die finaliste sal in Oktober 2004 aangekondig word, en die name van die wenners in Maart 2005. Die wenboeke sal in Mei 2005 bekend gestel word. Hiermee word afgewyk van die formaat wat die wedstryd tot dusver aangeneem het, naamlik dat die aankondiging van die name van die wenners en die bekendstelling van die wenboeke by een en dieselfde geleentheid plaasvind.

Reëls: Sanlam-prys vir Jeuglektuur 2005

 1. Die wedstryd word in vier kategorieë aangebied: Afrikaans, Engels, Nguni-tale en Sotho-tale.
 2. Daar is twee pryse in elke kategorie op die spel:
  Goud: R12 000
  Silwer: R 6 000
 3. Vereistes: 'n Verhaal waarin musiek 'n rol speel. Dit moet geskik wees vir jong lesers (iewers tussen 12 en 18 jaar). Lengte: tussen 25 000 en 45 000 woorde.
 4. Tafelberg onderneem om die wenromans te publiseer en behou ook die eerste opsie om enige van die ander inskrywings te publiseer.
 5. Terwyl inskrywings onder oorweging is, mag hulle nie elders voorgelê word vir publikasie nie.
 6. Die beoordelaars behou die reg voor om een of meer pryse agterweë te hou indien die gehalte van die inskrywings nie op peil is nie.
 7. Die wedstryd is slegs vir burgers van Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland oop.
 8. Inskrywings moet op A4-velle getik of uitgedruk wees, met dubbelspasiëring en breë kantlyne, net aan een kant van die vel, duidelik genommer en nie ingebind nie. Inskrywing kan nie per e-pos geskied nie.
 9. Inskrywings word streng anoniem beoordeel. Skrywers word dus gevra om seker te maak dat hul naam slegs op die titelblad van die inskrywing verskyn en nêrens elders nie.
 10. Elke inskrywing moet vergesel word van 'n inskrywingsvorm (of afdruk daarvan).
 11. Deelnemers mag nie onder 'n skuilnaam inskryf nie.
 12. Deelnemers word versoek om afskrifte van hul inskrywings te hou en om 'n selfgeadresseerde, gefrankeerde koevert in te sluit indien hulle wil hê dat hul inskrywing ná die wedstryd aan hulle teruggestuur moet word. Die organiseerders kan nie finale verantwoordelikheid aanvaar vir verlore inskrywings nie.
 13. Sluitingsdatum: 21 Junie 2004.

Navrae en inskrywingsvorm by:

Danita van Romburgh
Tafelberg-Uitgewers, Posbus 879, Kaapstad 8000
Telefoon: (021) 406-3412
Faks: (021) 406-3812
E-pos: dvanromb@tafelberg.com.

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005