Werfjoernaal
 
2009-02

werfjoernaal
argiefATKV-Skryfskool Herfsskool 2009

Die jaarlikse Herfsskool vir skrywers word vanjaar weer deur die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit aangebied en bekendes uit die skryfwêreld sal as aanbieders optree.

 • DATUM: 30 Maart 2009 - 3 April 2009

 • PLEK: Nooitgedacht, Potchefstroom

 • KURSUSSE: Hoe skryf ek 'n rubriek, prosa, poësie, kinderliteratuur?

 • KOSTE: R2 250,00, verblyf vir 4 nagte in selfsorgeenhede en etes (behalwe ontbyt) ingesluit.

 • SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS: 16 Maart 2009

 • TOELATINGSVEREISTES: Net jou eie skryfstuk, soos hieronder uiteengesit.


Herfsskoolgangers kan vanjaar dus uit vier bene tydens die Herfsskool kies: prosa, poësie, kinderliteratuur en skryf van rubrieke. Hierdie bene loop gelyktydig tydens die Herfsskool.

Vir vyf dae word daar intensief aan jou eie skryfwerk geskaaf deur skrywers, uitgewers, groepleiers en werkswinkelaanbieders. Aan die einde van die Herfsskool word 'n bywoningsertifikaat toegeken.

Die Herfsskool begin op Maandag, 30 Maart 2009 om 09:30 (jy kan reeds van 08:30 af registreer) by die Noordwes-Universiteit se plaas, Nooitgedacht, Potchefstroom. Die Herfsskool sal Vrydag om 12:00 afsluit sodat jy weer kan vertrek.

Die vier verskillende bene van die Herfsskool word in parallelle sessies aangebied, hoewel die hooflesings van skrywers of uitgewers vir al die kursusgangers gelyktydig aangebied word.

Om tot die Herfsskool toegelaat te word, word daar 'n skryfstuk gevra wat jy saam met jou inskrywing voor die sluitingsdatum, 16 Maart 2009, moet instuur met 'ndeposito van R500,00 (nie terugbetaalbaar nie). Hierdie skryfstuk van jou word deur die loop van die week in kleingroepverband met jou bespreek.

Die Herfsskool bied jou nie net die geleentheid om met die skryfkuns, skrywers, uitgewers en tydskrifmense kennis te maak nie, maar jy ontmoet ook ander mense wat jou intense belangstelling deel en wat met dieselfde skryfprobleme as jy worstel. Dit maak nie saak op watter vlak jou skryfwerk is nie - of jy nog nooit gepubliseer het nie, en of jy alreeds gepubliseer het - die Skryfskool se mense sal jou skryfwerk help slyp.
Die bene van die Herfsskool en elkeen se skryfstukke lyk só:

PROSA

Hoe lyk 'n kortverhaal of 'n roman? Daar word aandag geskenk aan die uitwerk van die verhaallyn die skep van karakters en ruimte en die tyd van die storie. Om vir hierdie been in te skryf, moet jy 'n kortverhaal, van nie meer as 10 bladsye nie, vooraf instuur.

POëSIE

Waar kry ek 'n gedig vandaan? Hoe werk metafore, klank, beweging en vorm wanneer ek 'n gedig skryf? Moet dit rym, en wat is `'n moderne gedig nou eintlik? Vir hierdie been moet jy een gedig met jou inskrywing saamstuur.

KINDERLITERATUUR

Om vir kinders of vir die jeug te skryf, is dieselfde as om vir grootmense te skryf - dit is net moeiliker! Die moets en moenies van kinderliteratuur en die besondere eise daarvan word behandel. Om vir hierdie been in te skryf moet jy 'n kinder- of jeugverhaal, van nie meer as 10 bladsye nie, saam met jou inskrywingsvorm instuur.

KURSUS IN RUBRIEKE

'n Rubriek is die soort skryfstuk wat in byna elke koerant of tydskrif gebruik word, maar min van ons is regtig opgelei om 'n rubriek te skryf. Die hooffokus van die kursus is hoe om 'n rubriek vir 'n tydskrif of koerant te skryf wat week na week die leser sal bly interesseer. Daar is baie spesifieke eise wat aan die rubriekskrywer gestel word, want dit is die soort woordkuns wat ook nog binne die beperkinge van lengte, saktye, weeklikse verskyning en die leser as teiken geskryf moet word. Hierdie been van die Herfsskool sal aangebied word in samewerking met ervare rubriekskrywers.
Om tot die kursus toegelaat te word, moet jy 'n rubriek van 1 000 woorde saam met jou inskryfvorm voor die sluitingsdatum instuur.

AKKOMMODASIE

Akkommodasie is beskikbaar in netjiese, selfsorgeenhede by die Elgro River Lodge, Nooitgedacht, Potchefstroom.

INSKRYWING

Vul net die inskrywingsvorm in en stuur dit saam met 'n deposito van R500,00 (nie terugbetaalbaar nie) en jou skryfstuk vir die betrokke been sodat jou inskrywing ons nie later as 16 Maart 2009 bereik nie.

Vra 'n vorm aan of doen navrae oor die Herfsskool by die Skryfskool word (Tel: 018 299 1783).

Ons het al baie mense gehelp om regtig aan die skryf en publiseer te kom, ons kan jou ook help!

Stuur die voltooide inskryfvorm saam met jou getikte skryfstuk (en tien afskrifte daarvan) voor 16 Maart 2009, aan:

Die Direkteur
ATKV-Skryfskool
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X6001
POTCHEFSTROOM
2520


ANDER KURSUSSE

Die ATKV-Skryfskool bied ook 'n verskeidenheid ander skryfkursusse aan vir enigiemand wat wil skryf of hul kreatiewe skryfwerk wil verbeter.

 • 2 Februarie Kanselierskursus vir jong skrywers, Prosa, Potchefstroom
 • 9 Februarie Kanselierskursus vir jong skrywers, Poësie, Potchefstroom
 • 6 - 7 Maart Kanselierskursus vir jong skrywers, Oudtshoorn
 • 30 Maart - 3 April Herfsskool vir skrywers, Nooitgedacht, Potchefstroom
 • 9 Mei Dagkursus in Prosa en Poësie, Potchefstroom
 • 15 Augustus Gemeentebladkursus, Potchefstroom
 • 28 - 29 Augustus Kanselierskursus vir jong skrywers, Upington
 • 3 - 5 September Lenteskool, Nooitgedacht, Potchefstroom

NAVRAE


Tel: 018 299 1783
Faks: 018 299 1784
kobie.vanaswegen@nwu.ac.za

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2009