Werfjoernaal
 
2011-02-11

werfjoernaal
argiefSanlam-prys vir Jeuglektuur 2011
 1. Die wedstryd word in ses kategorieë aangebied: Afrikaans, Engels, Nguni-tale, Sothotale, Tshivenda en Xitsonga.

 2. Daar is twee pryse in elke kategorie op die spel:
  Goud: R12 000
  Silwer: R 6 000

 3. Vereistes: ’n Verhaal waarin hoop ’n rol speel. Dit moet geskik wees vir jong lesers (tussen 12 en 18 jaar). Lengte: tussen 25 000 en 45 000
  woorde.

 4. Tafelberg onderneem om die wenromans te publiseer en behou ook die eerste opsie om enige van die ander inskrywings te publiseer.

 5. Terwyl inskrywings onder oorweging is, mag hulle nie elders voorgelê word vir publikasie totdat Tafelberg skriftelik bevestig het dat hulle nie gepubliseer sal word nie.

 6. Die beoordelaars behou die reg voor om een of meer pryse agterweë te hou indien die gehalte van die inskrywings nie op peil is nie.

 7. Die wedstryd is slegs vir burgers van Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland oop.

 8. Inskrywings moet op A4-velle getik of uitgedruk wees, met dubbelspasiëring en breë kantlyne, net aan een kant van die vel,
  duidelik genommer en nie ingebind nie. Inskrywing kan nie per e-pos geskied nie.

 9. Inskrywings word streng anoniem beoordeel. Skrywers word dus gevra om seker te maak dat hul naam slegs op die titelblad van die inskrywing verskyn en nêrens elders nie.

 10. Elke inskrywing moet vergesel word van ’n getekende inskrywingsvorm (of afdruk daarvan).

 11. Deelnemers mag nie onder ’n skuilnaam inskryf nie.

 12. Deelnemers word versoek om afskrifte van hul inskrywings te hou. Die organiseerders kan nie finale verantwoordelikheid aanvaar vir verlore inskrywings nie.

 13. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

 14. Sluitingsdatum: 30 Junie 2011.

 15. Navrae: Danita van Romburgh, Posbus 879,
  Kaapstad 8000
  telefoon: (021) 406-3412
  faks: (021) 406-3812
  e-pos: dvanromb@nb.co.za

http://www.nb.co.za/assets/news/2010/Jeug%20Prys%20Reels%202011.pdf

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2011