Werfjoernaal
 
Junie 2011

werfjoernaal
argiefNuwe Stories-kortverhaalwedstryd 2012

Human & Rousseau nooi Afrikaanse debuut- of vroeë kortverhaalskrywers uit om hul ongepubliseerde verhale in te skryf vir die Nuwe Stories 2012 -kortverhaalwedstryd, en die kans te staan om hul verhale te laat publiseer onder een van die vernaamste drukname in die land.

Skrywers onder die ouderdom van 30 wat nog nie voorheen in gedrukte vorm gepubliseer het nie kan inskryf.

Die prysgeld lyk soos volg:

1ste prys R8 000

Twee naaswennerpryse van R3 500 elk

Die skrywers wie se verhale gekies word vir publikasie sal elk R1 000 ontvang.

Human & Rousseau sal die beste kortverhale in Nuwe Stories 2012 publiseer en hierdie skrywers sal ook die geleentheid kry om werkswinkels in Kaapstad en Pretoria by te woon om hulle verhale af te rond voor dit in die bundel verskyn.

Reëls

Die sperdatum vir voorleggings is 30 Augustus 2011.

Inskrywings moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Die tema waaroor die kortverhaal moet handel is: “Die eerste keer”.
 • Slegs nuwe en ongepubliseerde Afrikaanse kortverhale sal oorweeg word.
 • ’n Maksimum van drie kortverhale per persoon word toegelaat.
 • Skrywers mag nie onder ’n skuilnaam inskryf nie.
 • Skrywers mag nie ingeskrewe verhale elders voorlê terwyl dit vir die wedstryd oorweeg word nie.
 • Die omvang van verhale moet tussen 1 500 en 3 500 woorde wees.
 • Die manuskrip moet in dubbelspasiëring getik word.
 • Die bladsye van die manuskrip moet genommer wees.
 • Geen elektroniese voorleggings sal in aanmerking kom nie.
 • ’n Inskrywingsvorm moet aan die manuskrip vasgekram word – die inskrywingsvorm is beskikbaar by www.humanrousseau.com of by Danita van Romburgh (haar kontakbesonderhede volg hier onder).
 • Verhale moet in drievoud voorgelê word.
 • Geen manuskripte sal ná die keuringsproses aan skrywers terugbesorg kan word nie. Suksesvolle skrywers sal deur Human & Rousseau in kennis gestel word, waarna die redigeringsproses in oorleg met die samestellers sal geskied. Werkswinkels sal in Kaapstad en Pretoria gehou word. Insluiting in die finale bundel berus op die suksesvolle voltooiing van die redigeringsproses.

Ongelukkig sal daar nie verslae of kommentaar aan alle deelnemers gelewer kan word nie. Die finale oordeel vir publikasie ná die redigeringsproses berus by die samestellers en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.

Die kortlys sal in Maart 2012 aangekondig word.

Navrae en manuskripte kan gerig word aan:

Danita van Romburgh

Tel: (021) 406 3412

Faks: (021) 406 3812

E-pos: dvanromb@nb.co.za

Stuur jou manuskrip na:

Nuwe Stories 2012

Posbus 5050

Kaapstad 8000

Inligting en inskrywingsvorm ook beskikbaar by www.humanrousseau.com

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2011