Werfjoernaal
 
2005-11-00

werfjoernaal
argiefATKV-Skryfskool

DIE ATKV-SKRYFSKOOL VAN NOORDWES-UNIVERSITEIT bestaan reeds sedert 1990 aan die destydse PU vir CHO en dit is die eerste Skryfskool in Suid-Afrika wat aan `n universiteit gekoppel is. Dit is ook die enigste Skryfskool in Suider-Afrika wat Skryfkuns op voor- en nagraadse vlak aanbied en wat dwarsoor die subkontinent nieformele werkswinkels in kreatiewe skryf aanbied.

Herfsskool

Die Herfsskool vir skrywers word jaarliks in Maart deur die ATKV-skryfskool van die Noordwes-Universiteit aangebied. Bekendes uit die skryfwêreld, soos Nico Lewis, Hettie Scholtz. Margaret Bakkes, Martie Preller, Hans du Plessis en Andries Cilliers tree onder andere as aanbieders op. (Volledige inligting.)

Geleentheidskursusse

Die Skryfskool bied op uitnodiging kursusse op enige plek in Suider-Afrika aan. Hierdie kursusse se duur word deur die aard van die werkswinkel bepaal, en die koste van so `n geleentheidskursus word deur die instansie wat die uitnodiging rig, betaal. In die meeste gevalle kry die instansie wat die kursus aanvra, self `n borg vir die besondere kursus. Jy is welkom om met ons te skakel indien jy so `n soort kursus wil aanbied.

Skolierekursusse

Die Skryfskool bied reeds die afgelope tien jaar ook kursusse in die skryf van kortverhale vir jong skrywers op verskillende plekke in Suider-Afrika aan. Die bekendste hiervan is die jaarlikse naweekkursusse op Montagu, Oudtshoorn, Calvinia en Potchefstroom. Hierdie kursusse vir jong skrywers word aangebied met die finansiële steun van die PUK-kanselierstrust en in samewerking met hoërskole. (Meer inligting)

Vakgroep Skryfkuns

Binne die Skool vir Tale in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bestaan die Vakgroep (Departement) Skryfkuns wat jou daartoe in staat stel om Skryfkuns as een van jou vakke vir enige B.A. of vir `n B.A. in Kommunikasiestudies te neem. Skryfkuns bestudeer die teorie en die praktyk van kreatiewe skryf. (Meer inligting.)

Herfsskool (volledige inligting)

Herfsskoolgangers kan uit vyf afdelings tydens die Herfsskool kies: prosa, poësie, kinderliteratuur, Christelike literatuur of drama. Hierdie vyf afdelings loop gelyktydig tydens die Herfsskool.

Die Herfsskool bied jou nie net die geleentheid om met die skryfkuns, skrywers, uitgewers en tydskrifmense kennis te maak nie, maar jy ontmoet ook ander mense wat jou intense belangstelling deel en wat met dieselfde skryfprobleme as jy worstel. Dit maak nie saak op watter vlak jou skryfwerk is nie - of jy nog nooit gepubliseer het nie en of jy alreeds gepubliseer het - die Skryfskool en sy mense sal jou skryfwerk help slyp.

Die afdelings van die Herfsskool

Die verskillende afdelings van die Herfsskool (prosa, poësie, kinderliteratuur, Christelike literatuur en drama) word in parallelle sessies aangebied, hoewel die hooflesings van skrywers of uitgewers vir al die kursusgangers gelyktydig aangebied word.

Prosa

Hoe lyk `n kortverhaal of `n roman? Daar word aandag geskenk aan die uitwerk van die verhaallyn, die skep van karakters en ruimte en die tyd van die storie.
Om vir hierdie afdelingin te skryf, moet jy `n kortverhaal van ongeveer 10 bladsye vooraf instuur.

Poësie

Waar kry ek `n gedig vandaan? Hoe werk metafore, klank, beweging en vorm wanneer ek `n gedig skryf? Moet dit rym, en wat is `n moderne gedig nou eintlik? Vir hierdie afdeling moet jy een gedig met jou inskrywingsvorm saamstuur.

Kinderliteratuur

Om vir kinders of vir die jeug te skryf, is dieselfde as om vir grootmense te skryf - dit is net moeiliker! Die moets en moenies van kinderliteratuur en die besondere eise daarvan word met jou behandel. Om in te skryf vir hierdie afdeling moet jy `n kinder- of `n jeugverhaal van ongeveer 15 bladsye saam met jou inskryfvorm instuur.

Christelike literatuur

Die mark vir Christelike literatuur is `n groot en `n honger mark. Wat is die eise van hierdie mark en hoe tref ek hierdie mark, sonder om soetsappig en sentimenteel te wees? Vir die Christelike literatuur verwag ons van jou `n enkel dagstukkie (nie gedigte nie) wat by jou inskryfvorm ingesluit moet wees.

Drama

Die verskeidenheid kunstefeeste, die radio en televisie het die mark vir die skryf van dramas weer lewendig gemaak. As jy graag `n drama vir die verhoog wil skryf, gee ons jou leiding in hoe `n plot moet lyk, hoe karakters werk en wat is die wisselwerking tussen die teks, die regisseur, akteurs, verhoog en die gehoor. Om tot hierdie kursus toegelaat te word, moet jy die konsep van jou verhoogdrama (uiteengesit in `n bladsy of drie) saam met jou inskrywing vir ons instuur.

Algemeen

Vir vier dae word daar intensief aan jou eie skryfwerk geskaaf deur skrywers, uitgewers, groepleiers en werkswinkelaanbieders. Aan die einde van die Herfsskool word `n bywoningsertifikaat uitgereik.

Om tot die Herfsskool toegelaat te word, word daar `n skryfstuk gevra wat jy by inskrywing voor die sluitingsdatum, moet inlewer saam met `n deposito. Hierdie skryfstuk van jou word in die loop van die week in kleingroepverband met jou bespreek.

Akkomodasie

Akkommodasie vir drie nagte in netjiese, nuwe selfversorgingseenhede op die kampus is by die kursusgeld ingesluit.

Ons het al baie mense gehelp om regtig aan die skryf en publiseer te kom, ons kan jou ook help!

Vir inskrywingsvorms of meer inligting kontak:

Die Direkteur
ATKV-Skryfskool
NOORDWES-UNIVERSITEIT
Potchefstroom
2520

Tel: 27 18 299 1782 / 3
Faks: 27 18 299 1562

Kobie van Aswegen:
assjcjva@puknet.puk.ac.za

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns >Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005