Werfjoernaal
 
2002-08-01

werfjoernaal
argief'n Halfwegstasie vir kunstenaars

Kunstenaars van alle soorte word genooi om te kom arbei/oorbly in die Sir Laurens van der Post Kunstenaarshuis op Philippolis wat onlangs geopen is.

Die Kunstenaarshuis poog om aan voorste/ belowende skrywers, beeldende kunstenaars, fotograwe, akademici 'n oord te bied om in vrede te arbei teen 'n geringe teenprestasie.

Die idee het gespruit na 'n gesprek tussen Van der Post se dogter, Lucia, en ds. Bertie Haasbroek van die plaaslike N.G. Gemeente. Lucia wou haar pa se as op Philippolis begrawe. Haasbroek het toe voorgestel dat hul 'n gedenktuin, museum ... vir hom skep. Van der Post se as is dan ook begrawe in die gedenktuin.

Die klem val daarop dat die artist retreat GEBRUIK moet word en dat dit 'n oord wil bied vir belowende skrywers, kunstenaars, akademici - nie net vir huishoudelike name nie, alhoewel hul net so welkom is.

Die Sir Laurens van der Post Memorial Trust is 'n nie-winsgewende organisasie. Om uitgawes te help dek word die artist retreat as gastehuis gebruik as kunstenaars nie daar tuisgaan nie.

So ver bekend is die artist retreat die enigste van sy aard in Suid-Afrika naas die skrywershuis op Calvinia.

Onder bekendes wat al na die skrywershuis kom kyk het en/of hier gewerskaf het tel Ruda Landman, Coenie de Villiers, Mangosuthu Buthelezi, Christina Landman, Gillian van Houten, Pieter Fourie en Johan Rossouw.

As kunstenaars nie van die huis gebruik maak nie, is dit beskikbaar aan die publiek as ’n gastehuis.

Die teerpad vanaf Trompsburg via Philippolis na Colesberg is net 15 km verder as die eentonige N1 oor Springfontein/Gariepdam. Oorweeg Philippolis dus as 'n halfwegstasie (of veel meer) tussen die Noorde en die Suide.

Aansoeke

Kunstenaars wat belangstel om in die kunstenaarshuis oor te bly, se aansoeke moet onder meer die volgende bevat:

  • 'n projekvoorlegging:
    • hoe lank wil die persoon vir watter doel hier kom bly?
    • tot watter mate kan die gemeenskap by so 'n verblyf baat - bv. die lewer van 'n praatjie oor 'n boek wat 'n skrywer skryf, 'n foto-uitstalling.
    • daar word ook verwag dat die kunstenaar iets moet agterlaat - gewoonlik 'n foto, boek, artikel wat hy/sy geskryf het.
  • 'n beknopte cv
  • referente

Die meriete van die aansoek en hoeveel die besoeker moet betaal word dan aan die hand van hoofsaaklik bogenoemde faktore oorweeg.

Die tydperk van verblyf is afhanklik van hoe lank die persoon wil vertoef, die beskikbaarheid van plek en die meriete van die aansoek. Dit kan wissel van 'n dag of wat tot byvoorbeeld 'n maand.

Belangstellendes (gaste & kunstenaars) kan adv. Jens Friis kontak by 051-7730073 per e-pos: jensfriis@intekom.co.za of Posbus 43, Philippolis, 9970, Suid-Afrika. Vir meer besonderhede kan 'n oog ook gegooi word by www.philippolis.org.za.

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005