Werfjoernaal
 
2001-10-14

werfjoernaal
argiefSanlam-prys vir Jeuglektuur 2002

Skrywers word uitgenooi om deel te neem aan die Sanlam-prys vir Jeuglektuur 2002.

Reëls

 1. Die wedstryd word in vier kategorieë aangebied: Afrikaans, Engels, Nguni-tale en Sotho-tale.
 2. Daar is twee pryse in elke kategorie op die spel:
  Goud: R8000
  Silwer: R4000
 3. Vereistes: 'n Verhaal wat die leser positief stem. Of, soos die Amerikaners sou sê: an upbeat story. Die verhaal moet geskik wees vir jong lesers (iewers tussen 12 en 18 jaar). Lengte: tussen 25 000 en 45 000 woorde.
 4. Tafelberg onderneem om die wenromans te publiseer en behou ook die eerste opsie om enige van die ander inskrywings te publiseer.
 5. Terwyl inskrywings onder oorweging is, mag hulle nie elders voorgelê word vir publikasie nie.
 6. Die beoordelaars behou die reg voor om een of meer pryse agterweë te hou indien die gehalte van die inskrywings nie op peil is nie.
 7. Die wedstryd is oop slegs vir burgers van Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland.
 8. Inskrywings moet op A4-velle getik of uitgedruk wees, met dubbelspasiëring en breë kantlyne, net aan een kant van die vel, duidelik genommer en nie ingebind nie. Indien rekenaaruitdrukke op aaneenlopende papier gemaak word, moet die bladsye van mekaar losgeskeur word. Inskrywing kan ongelukkig nie per e-pos geskied nie.
 9. Inskrywings word streng anoniem beoordeel. Skrywers word dus gevra om seker te maak dat hul naam slegs op die titelblad van die inskrywing verskyn en nêrens elders nie.
 10. Elke inskrywing moet vergesel word van 'n inskrywingsvorm (of afdruk daarvan).
 11. Deelnemers mag nie onder 'n skuilnaam inskryf nie. Indien 'n skrywer 'n skuilnaam wil gebruik vir doeleindes van korrespondensie of publikasie, kan hy/sy dit op die inskrywingsvorm aandui onder "Skuilnaam".
 12. Deelnemers word versoek om afskrifte van hul inskrywings te hou en om 'n selfgeadresseerde, gefrankeerde koevert in te sluit indien hulle wil hê dat hul inskrywing ná die wedstryd aan hulle teruggestuur moet word. Die organiseerders kan nie finale verantwoordelikheid aanvaar vir verlore inskrywings nie.
 13. Sluitingsdatum: 21 Januarie 2002.
 14. Navrae en inskrywingsvorms: Mev Louise Steyn, Tafelberg-Uitgewers, Posbus 879, Kaapstad 8000; telefoon: (021) 424-1320; faks: (021) 424-2510; e-pos: lsteyn@tafelberg.com

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005