Werfjoernaal
 
2013-01

werfjoernaal
argiefSkryfkuns - 'n kreatiewe vak vir enige student

Hou jy van skryf? Wil jy dit graag as 'n vak op universiteit neem? Het jy geweet dat Skryfkuns by die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus aangebied word?

Binne die Skool vir Tale in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte bestaan die Vakgroep (Departement) Skryfkuns wat jou daartoe in staat stel om Skryfkuns as een van jou vakke vir enige B.A. of vir `n B.A. in Kommunikasiestudies te neem.

Skryfkuns bestudeer die teorie en die praktyk van kreatiewe skryf. Skryfkuns word as voor- en nagraadse vak in die Skool vir Tale aangebied. Op voorgraadse vlak is dit `n volwaardige driejaarkursus wat volle krediet verdien binne die samestelling van enige B.A.-graad.

Die modules is:
Jaar 1: Inleiding tot Skryfkuns; Skryf van prosa
Jaar 2: Skryf van po√ęsie; Skryf van kinder- en jeugliteratuur
Jaar 3: Skryf van drama; Skryfkuns in toepassing

Skryfkuns kan ook op M.- en D.vlak aangebied word, en hierdie kursusse sluit `n verhandeling of proefskrif in. In al die gevalle van Skryfkuns vorm die skryfkunspraktyk (die student se eie skryfwerk) `n integrerende deel van die kursus.

'n Kennis van die skryfkuns is 'n uitstekende instrument vir joernaliste, taalpraktisyns, bibliotekarisse en onderwysers. Dit het 'n breë gebruikswaarde, omdat daar in die kursus ook aandag aan die stimulering van kreatiwiteit geskenk word.

Skryfkuns word aangebied deur proff. Franci Greyling en Bernard Odendaal.

Vir meer inligting kontak:

Prof. Franci Greyling
franci.greyling@nwu.ac.za

Tel: 27 18 299 1781
Faks: 27 18 299 1562

Vakgroep Skryfkuns
Skool vir Tale
PU vir CHO
Potchefstroom
2520

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2013