2003-04


grootmense

resensies

Moord.net

Carina Diedericks-Hugo

Moord.net is die eerste titel in die nuwe Thomas@-reeks vir Afrikaanse kinders en die debuutwerk van 'n jong en byderwetse outeur. Aangesien dit die enigste ware reeks is wat tans in Afrikaans uitgegee word, word dit met ope arms verwelkom.

Dit is lank reeds bewys dat baie kinders se liefde vir lees by reeksboeke begin. Dink maar aan die Saartjie- en Maasdorp-boeke van die verlede en die eietydse Engelse reekse soos Sweet Valley High en die Harry Potter-reeks. Net enkele literêre snobs glo nog dat reeksboeke sleg vir kinders is. Navorsing oor die afgelope twee dekades het onteenseglik bewys dat daar goeie redes is waarom kinders graag reeksboeke lees en behoort te lees.

Dus, welkom aan Thomas, Hannes en Alex - kort vir Alexandra. Ja, in die gees van die tyd is een van die "driemanskap'' in hierdie reeks 'n meisie. Hulle is egter nie 'n tradisionele bende nie, maar slegs drie maats wat deur omstandighede saamgegooi word.

Thomas en sy ouers woon in Kaapstad. Hulle trek in 'n nuwe huis in, en Thomas deps die solderkamer. Iets is egter nie pluis nie.

Ten opsigte van karakterkeuse is Moord.net stewig in die nuwe Suid-Afrika gevestig. Alex se ma is 'n professor aan 'n universiteit, Thomas worstel met 'n nuwe ma wat 'n baba verwag, en Thomas-hulle se bure is swart mense met 'n rekenaar-fundi vir 'n seun en 'n toordokter vir 'n ouma.

Behalwe die skurk is nie een van die karakters geheel en al eenkantig nie. Die outeur hou verskillende kante van die karakters aan die leser voor. Veral Thomas groei deur die insig wat die leser in sy gedagtes het tot 'n oortuigende tienerkarakter: bang, maar ook dapper; seker van homself, maar ook onseker; onafhanklik van sy pa, maar ook afhanklik.

Die kommentaar van die meeste kinders wat die boek op my versoek gelees het, was kort en bondig: ``Cool.'' Die kritiek wat daar was, het oor die karakters gehandel, naamlik dat 'n mens te min van hulle lees, en dat die storie te gou verbygaan. Hierdeur word kinders se behoefte aan identifikasie weer bevestig. Dit kry Diedericks-Hugo reg.

Soos die reekstitel, Thomas@, aandui, speel moderne tegnologie 'n sentrale rol. Die rekenaar is nie net die plek waar die intrige sy oorsprong het nie, maar is deels 'n instrument waardeur die verhaal ontknoop en die leser aan die einde steeds met afwagting laat. Die karakters is egter nie bleeksiele wat hul hele bestaan agter die rekenaar slyt nie. Hulle is ook helde in die tradisionele sin van die woord as die gebeure daarom vra. Die verhaal is spannend en word vlot en sonder pretensie vertel in goeie, eietydse Afrikaans.

Sommige teikenlesers het gedink dat dit nie "scary'' genoeg is nie. By nadere ondersoek het dit geblyk dié woord verwys na 'n tekort aan onverklaarbare bangmaak-elemente wat kinders se hare sal laat regop staan. Dit is ook jammer dat 'n groot deel van die ontknoping "vertel'' en nie "gewys'' word nie. Tog word leesplesier nie te veel hierdeur ingekort nie.

Die boek is die regte medisyne vir 'n geslag kinders wat al hoe meer ongeletterd raak. Ek hoop dat Thomas, soos Trompie, 'n vertroude naam sal word. Die boek word aanbeveel vir kinders (seuns en meisies) van graad 5 tot 9, met inagneming van leeservaring.

Die MOORD.NET, deur Carina Diedericks-Hugo. Lapa. 2001. ISBN 0 7993 2946 0, R34,95.

Maritha Snyman

Prof. Maritha Snyman is verbonde aan die Departement Inligtingkunde, UP.
Terug na Resensies

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.
Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2005