2004-12


jongklomp

skryfgeheime

Konflik
Martie Preller

Konflik?

Dit is 'n "ongeskrewe" reël dat konflik 'n noodsaaklike element is in stories, aangesien konflik gewoonlik lei tot reaksie van een of ander aard en daar dus dan iets in die storie "gebeur" - 'n storie waarin niks gebeur nie, is 'n vervelige storie. Is dit so?

'n Voornemende skrywer moet bewus wees van reëls, nie om dit slaafs na te volg nie, maar juis om sy/haar eie variasies daarvan te ontwikkel of 'n "reël" op sy kop te draai.

  • Lees dus oop-oog ander stories en neem waar wat ander skrywers gedoen het.
  • Kyk rondom jou - in jou gesin/familie/vriendekring wat mense doen.
  • Neem ook jouself waar - hoe benader en hanteer jy konflik

Hoekom is konflik nodig in storie?

Wie het hierdie "reël" gemaak? Skrywers eet nie alles vir soetkoek op nie. Hulle dink vir hulleself.

  • Bepaal dus vir jouself hoe "waar" hierdie reël vir jou is.
  • My opinie: Stories weerspieël die lewe. Sonder wrywing sou ons nie pêrels gehad het nie.

Hoe skep mens konflik? Soorte konflik.

  • 'n "Lewendige" karakter sal waarskynlik vanself tot aksie oorgaan en op mense se tone trap. LOS hom/haar net en kyk wat doen hy/sy. Alle lewendige karakters bring konflik in 'n storie op die een of ander manier, nie noodwendig deur "aggressief" te wees nie. Is dit waar? Op watter maniere gebeur konflik?
  • Indien jou karakter nie "lewendig" wil word en self doen nie, kyk of jy hom op die volgende maniere aan die gang kan kry: 'n Karakter (en ons almal?) wil gewoonlik iets hê/doen. Sit struikelblokke in sy pad: innerlike konflik/interpersoonlike konflik/omgewingskonflik.

Haak jy vas - vorder jy nie?

  • Dalk staan jy in jou karakter se pad?
  • Skryf is 'n reis in jouself en na my mening reis mens deur die persoonlike om by die universele uit te kom.
  • Wat dink JY?

Martie Preller

Marie Preller skryf Balkie se stories

Terug na skryfgeheime

 

 

 

 


Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos

STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes.

Gebou en onderhou deur Franci Greyling.

Skryfkuns Skool vir Tale Noordwes-Universiteit (PUK)

(C) Franci Greyling 2000-2012