2001-05-20

werfjoernaal

werkplaas

 

10. Twee keer die hoeveelheid konflik
Kinderfiksie handel oor 'n karakter wat 'n probleem ondervind, in botsing of worsteling is met iets of iemand, woel en werskaf -- en dan 'n aanvaarbare oplossing vir die probleem vind. Hierdie is normaalweg waaroor die hele verhaal gaan. Die manier waarop die karakter die probleme hanteer en verander reflekteer die hele verhaal en boodskap.

Fiksie vir die middelgroep bevat meer as een konfliksituasie. Eksterne konflik (van buite) en interne konflik (van binne). Eksterne konflik is die situasie wat op die karakter geforseer word en waaroor die karakter geen beheer het nie. Dit is ook wat die verhaal laat voortbeweeg. Die eksterne konflik is wat die verskil in die tydsaspek vanaf die begin van die verhaal vanaf die eerste bladsy tot aan die einde, die laaste bladsy duidelik uitbeeld. Dit skets die karakter se hele lewe van begin tot einde in baie duidelike hale.

Interne konflik dompel die karakter in die verhaal vanaf bladsy een. Hierdie konflik kan selfs onbekend wees aan die karakter - of net onder die oppervlakte draai - of die karakter is bewus daarvan, maar verkies om dit te ignoreer. Eers wanneer die karakter met die eksterne konflik gekonfronteer word kom die interne konflik ook na vore. Interne konflik word uitsluitlik gehou vir die hoofkarakter. Al die emosies wat gepaard gaan met interne konflik (skaamte, skuldgevoelens, liefde, haat, om kwaad te voel, te lag en huil) moet uitgebeeld word en oplossings voor gekry word sodat die karakter saam met die verhaal kan groei.

Middegrade en jong volwasse fiksie moet beide eksterne en interne konflikte bevat. Sonder interne konflik is daar geen diepte in die karakter nie. As daar geen eksterne konflik is nie, is daar in werklikheid geen basis vir die verhaal nie. Om 'n vloeiende en gedenkwaardige verhaal te skep moet daar 'n sterk skakel tussen die twee wees. Die een dra die ander. Hulle voed mekaar totdat die karakter effektiewe stappe neem om die konflik op te klaar. Sodoende word die ander probleem opgelos.

'n Verhaal kan ook op 'n bittersoet noot eindig. Afhangende van die verhaal en karakter. Die eksterne konflik kan opgelos word, alhoewel nie op die tradisionele aanvaarbare "gelukkige einde" vir fiksie nie. 'n Teenstrydige oplossing. Miskien het die verhaal nie die gelukkige einde nie. Dit kan wees dat die karakter leer om te aanvaar dat daar omstandighede en probleme kan wees waaroor hy geen beheer het nie en waarvoor daar geen oplossing is nie. Die karakter moet dan leer om te aanvaar en voort te gaan met sy lewe, sy eie beplanninge en sy strewe om sy drome te verwesenlik. Die karakter aanvaar dan die einde van sy kinderlewe en kinderonskuld. Geestelik groei hy.

Dit is goed om twee punte in gedagte te hou wanneer probleme aan die karakter verbind word. 'n Groot eksterne konflik lê die grondslag en basis vir 'n sterk verhaal en hou die verhaal aan die beweeg. 'n Interne konflik dwing jou karakter om te verander, die probleme te hanteer, oplossings te vind en reflekteer die tema van die verhaal. Hierdie verleen diepte aan jou verhaal en gee die leser iets om oor na te dink en te onthou.

e.t.

10
hierdie werkstuk
Twee keer die hoeveelheid konflik
911

vorige werkstuk
Die bou van karakter

volgende werkstuk
Vermy trae metode van skryf

 

 

 

 

 

 

Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos


STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes
Gebou en onderhou deur Franci Greyling

(C) Franci Greyling 2000-2005