2001-05-20

werfjoernaal

werkplaas

 

11. Vermy trae metode van skryf

Die kompetisie in die kinderboekbedryf is groot. Jy wil ook hier graag jou deeltjie doen. 'n Klein bietjie erkenning kry. Maak seker:- jou verhaal moet 'n goeie basis bevat, 'n sterk en aanloklike storie met helder en lewendige karakters uitbeeld. Die prosa se "stem" moet vol lewe en kraakvars wees. Vertel soos jy dink en bedoel wat jy sê. Elkeen het sy eie manier van vertel, dink en praat. Dit is nie onmoontlik nie. Jy weet nou al waarna jy moet oplet.

Vermy soos die pes om die trae of lui metode van skryf aan te kweek. Daar is sekere woorde wat mens geneig is om te veel te gebruik, of te maklik vind om te gebruik. Terwyl hierdie woorde nie ten alle tye vermy kan word nie, kan hulle dikwels met kreatiewer woorde vervang word. Nie buitensporig gevorderde taalgebruik wat eintlik tussen die literatore en akademici hoort nie. Eerder kreatief en prikkelend vir die mens wat lees vir sy plesier en wil deel in die wonderwêreld wat jy skep. Moet hom ook nie verveel deur dieselfde woorde oor en oor te gebruik nie. Die buitensporige en die vervelige is albei ewe stremmend vir die leser. Die uiteinde sal wees dat die leser nie die boek wil klaar lees, aanbeveel of koop nie.

Hoeveelheidsbepaling

Werklik, baie, alles, almal, groot, klein, baie, party, min en 'n klomp is woorde wat te veel gebruik word en geen verskil, indruk, uitdrukking of effek aan 'n sin verleen nie. Die geheim van beskrywings is om die presiese woorde en uitdrukkings te gebruik wat 'n helder beeld in die leser se gedagtes sal skep.

Om te sê "Die man was baie lank" dra geen verbeeldingsprent nie en verskaf min inligting. Maar bring 'n effense verandering aan: "Hy was so lank dat wanneer Saartjie op 'n stoel staan, haar kop nog nie eers by sy baard bygekom nie". Dit vertel die leser nie net hoe lank hy was nie, maar ook gee dit 'n addisionele fisiese beskrywing van die man en maak hom interessanter.

Dikwels bring die verandering van die hoeveelheidsbepaling mee dat die sin kragtiger oorkom. "Saartjie staan by die robot. Sy kry baie koud en bewe". Lui - geen lewe, geen gevoel en geen prentjie vir die leser om te 'sien' nie. "Saartjie bewe van die koue terwyl sy by die robot staan". Onmiddellike verandering van prentjie.

Vermy dit om te vertel en nie te wys

Soos, net soos, byna en amper is woorde wat 'n trae en passiewe begrip kan vorm. "Dit het byna gelyk asof sy bang is". Lui manier. Die skrywer neem aan dat die leser self gaan besluit of die karakter bang is al dan nie. Gee definitiewe en konkrete besonderhede. Die karakter moet toegelaat word om die leser in 'n definitiewe storieforum weg te voer.

Een woord wat menige skrywer in oorvloed gebruik is "voel". Hoe 'n karakter 'voel' moet uiteengesit en tentoongestel word deur sy handelinge, omgewing, dialoog en reaksie. Wanneer die karakter bly is, is dit onnodig om te sê: "Piet is bly". Gebruik eerder 'n handeling: "Piet dans uitgelate van blydskap" - en laat die leser self sy afleiding hier maak oor presies hoe bly Piet is.

Dit is maklik om die lui of trae metode van skryf aan te leer en so vinnig te ontwikkel dat jy nie besef presies hoe lui en traag jou pen geword het nie. Waak ten alle tye teen kortpad neem met woorde.

e.t.

11
hierdie werkstuk
Vermy trae metode van skryf
1012

vorige werkstuk
Twee keer die hoeveelheid konflik

volgende werkstuk
Vermy gedweë metode van skryf

 

 

 

 

 

 

Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos


STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes
Gebou en onderhou deur Franci Greyling

(C) Franci Greyling 2000-2005