2001-03-01

werfjoernaal

werkplaas

 

1. Die Grondbeginsels van skryf
Hoekom wil jy skryf?

Skryf is sonder twyfel een van díe belangrikste, indien nie díe belangrikste werk nie. Met woord op papier bring jy idees en drome na mense. Dit is nie vergesog om te sê dat jy as skrywer 'n direkte bydrae lewer om die wêreld 'n beter plek te maak nie.

Die gebeurtenisse van jou verhaal en die karakters wat jy beskryf en op papier laat lewe, kan mense onbewustelik help om hulself en mekaar beter te verstaan.

Moontlik skryf jy 'n verhaal waar die een karakter so sterk na vore tree dat die leser met daardie karakter kan vereenselwig en identifiseer. So sterk dat die leser somtyds sy persoonlike kwellinge en probleme kan vergeet, en selfs oplossings kan vind in jou karakter se ondervindinge. So kan die leser dan sy eie lewe bevoordeel.

Jonk en oud verdien net die beste - elke storie 'n lewenservaring van sy eie.

Erfstuk

Skryf is jou direkte deel aan en toevoeging tot die erfenis van taal, kultuur en eie geskiedenis wat oorgedra word aan die nasate. Dit is die beste erfstuk wat ooit nagelaat kan word.

Bekendheid, herkenning, erkenning en waardering

Jou bekendheid as skrywer en die erkenning en waardering van jou werk, hang totaal van jouself en jou eie bemarking af.

Die epikus is oor die algemeen uitermate gesteld op die behoud van identiteit en privaatheid. Hier en daar is hierdie neiging al verbreek, maar oor die algemeen bly dit die "ongeskrewe reël" van die epikus.

Die "ongeskrewe reël" geld nie vir die skrywer, potensiële skrywer en amateur skrywer nie. Gou word hulle name en selfs gesigte deur die publiek herken, erken, en waardeer.

Ongeag die "reël" - eer kom skrywers toe vir die wonderlike verhale wat hulle tower en wat die publiek so aangryp.

Geld? Wat van geld?

Dit is die moeilikste deel - die geld. Moet vir geen oomblik glo dat enige mens kan bepaal hoeveel geld jy gaan verdien met jou voeging van woord op papier nie. Die enigste manier om dit te kan voorspel, is om beheer te hê oor die breë publiek se denke! Waarvan die een persoon hou, vind dalk nie byval by die ander nie. Die uitgewer hou miskien nie van die onderwerp nie en keur die boek af. Die volgende uitgewer hou van die werk en publiseer dit. Maar nie een van die twee kan eers begin om 'n moontlike syfer aan jou te noem nie.

Daar was al hoeveel gevalle waar die uitgewers geweier het om 'n manuskrip te publiseer op grond daarvan dat die mark "oorvol" is, of dat "daar nie huidig 'n mark vir so iets is nie". Baie sulke verskonings. Dan het die skrywers hulle manuskripte op eie koste gepubliseer. Menige blitsverkopers het op hierdie manier die lig gesien en dieselfde uitgewers bly nog steeds hulle hare uittrek want hulle het nooit kon droom dat die werke wat hulle afgekeur het wonderlike blitsverkopers geword het nie! Daar is geen beter aansporing vir skrywers as hierdie feite nie.

Die epikus is dié wat wêreldbekendheid verwerf met hulle werk. Menige keer word hierdie werke tot rolprente verwerk en in al die rolprentsale getoon. Hulle word ook op videoband vasgelê en versprei en die rolprente word op televisie vertoon. Dit beteken goeie geld.

Oor die algemeen lewe skrywers volgens 'n wipplank balans - hulle skryf en werk. Hulle kan ook verdere take verrig om hulle inkomste aan te vul soos deur as gasteskrywers by skole en funksies op te tree of deur vertaalwerk te doen. Baie skrywers is in die onderwys; werk selfs in 'n biblioteek. Ander weer beoefen beroepe wat geen verband met die skryf van verhale hou nie.

Die harde feite is: as jy besluit om te skryf omdat jy wil ryk word en gou baie geld wil verdien. is dit raadsaam om jou roeping as skrywer te heroorweeg.

Om te skryf moet 'n verlenging van jou eie drome, ideale en fantasie wees.

Het jy besluit?

Waarvoor (hoe) wil jy as skrywer bekend staan? Skryf dit op die eerste bladsy neer. Hierdie woorde, wat jy elke dag sal sien sodra jy begin werk, sal in jou geheue ingegraveer word en onbewustelik as inspirasie dien. Dit sal rigting gee aan jou soeke en strewe na volmaaktheid in jou werk.

e.t.

1
hierdie werkstuk

Die grondbeginsels van skryf
2
inleiding
Waarom wil jy skryf?
volgende werkstuk
Om 'n suksesvolle skrywer te wees

 

 

 

 

 

 

Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos


STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes
Gebou en onderhou deur Franci Greyling

(C) Franci Greyling 2000-2005