2002-03-01

werfjoernaal

werkplaas

 

28. Tema in 'n verhaal
Die tema is die hart en siel van jou verhaal, nie soseer die komplot, die idee of die benadering daarvan nie. Sonder hart en siel - die tema - het jy geen verhaal nie. Daar sal dan ook nie 'n komplot kan wees nie, 'n idee of 'n vorm van benadering van die verhaal nie.

Daar is verskeie bronne waar jy jou idee en temas vandaan kan kry of vorm: Persoonlike of werklike gebeurtenisse en ondervindinge. Hier kom die wat-as… persoonlike ondervinding goed te pas. So ook die filosofiese gevolgtrekkings wat op ondervinding gebaseer is. Miskien iets waaarvan jy gehoor het. Geskiedenis, voorstelle of opmerkings van vriende of familie. Sterk gevoelens teenoor iets wat gebeur het of aan die gebeur is. Ongewone gebeurtenisse, nuwe uitvindsels, sosiale omskommeling of miskien 'n streng besigheidsagtergrond. Die tema kan selfs jou eie drome en ideale wees . . .

Temas vir boeke en verhale is orals te vind. Kyk net bietjie rondom jou - en gesels met volwassenes en kinders.

Wanneer jy die tema (oorsprong van die verhaal) het, is dit nodig dat jy voortdurend hierdie tema in gedagte moet hou. Dit moet die middelpunt, die begin en einde van die verhaal wees. Al die komplotte wat jy weef, insidente wat jy skep en die karakters se handelinge en reaksies moet in houding en verhouding met jou tema wees.

Baie belangrik is dit dat jy jou eie denkwyse en houding teenoor hierdie tema van jou moet ken en verstaan. Jou houding en denkwyse moet hier baie duidelik, helder en sterk wees.

Sodra jy op 'n idee of tema vir jou boek of verhaal besluit het, moet jy in jou gedagte sorteer welke hoe jy dié tema gaan benader.

Vra jouself hoekom jy hierdie boek wil skryf. Stel dan 'n beraming op van presies hoe jy beplan om hierdie idee of tema van jou in 'n boek te omskep. Bepaal dan jou volle aandag aan die tema van jou verhaal. Indien jy besluit om 'n romantiese verhaal te skryf moet jou benadering teenoor liefde altyd positief wees. Indien nie, sal jou lesers baie duidelik agterkom dat jy nie 'n woord glo van dit wat jy hulle aan die hart probeer druk nie!

Maar op hierdie stadium is dit slegs jou onderskeie los gedagtes wat jy neerpen.

Dink aan 'n paar idees of temas…

Wat van 'n geveg om vryheid van geestesiekte. Is daar so 'n vryheid?

Of…

dalk 'n verhaal oor onheilskarakters (satanies) waar satanisme doodeenvoudig beoefen word omdat die karakter/s sataniste van die ergste graad is. Hier word die uitbeelding van sataniste in die regte perspektief gestel, ook die redes vir hierdie aanhanging en wat hulle voel hulle motivering is. Daarby die duidelike uitbeelding tussen satanisme en Christelike karakters wat 'n geweldige stryd teen mekaar voer. Wie sal dan die oorwinnaar hier wees? Net jou verhaal sal dit kan uitwys.

Of…

Die held of heldin wat genesing vind na 'n baie hartseer verhouding

Of…

Mense met baie goeie harte kan by tye dalk baie slegte dinge doen - beskryf hierdie dinge - en hoe dit hulle en ander se lewens beïnvloed, verander of aanraak… dit net omdat hierdie karakter/s hulle doelwitte in die lewe wil bereik

Of

Miskien het die tema of idee van jou verhaal sy oorsprong in 'n feëverhaal

Of

Miskien is die karakter van jou tema of idee nie 'n satanis of onheilige nie, nie eers 'n bloeddorstige of wrede skurk nie, net doodeenvoudig 'n persoon met 'n sterk neiging tot kranksinnigheid en hoe die karakter werklik probeer om hierdie neigings te beheer en oorwin

Of…

Die heldin ontmoet die held en die heldin leer om die held te vertrou. Die held verloor sy hart en na vele omwentelinge en onderstrominge vind die held en heldin mekaar en hulle lewe gelukkig saam.

Of…

Enige ander denkbare tema waaraan jy kan dink of van hoor of sien kan jy gebruik.

Gesels met jouself oor die tipe van boek of verhaal wat jy skryf of begin om te skryf. Dit sal jou help om by die hart en siel van die tema te bly. Elkeen van ons sien ons tema of idee baie duidelik in ons gedagtes en elkeen se benadering is uniek…afhangende van eie lewensopvatting en ondervindinge. Hier is nie 'n regte of verkeerde manier nie.

Die struktuur (die bou) van die verhaal is die belangrikste standpunt van enige verhaal. Met die tema en benadering in gedagte kan jy die tonele wat deur jou gedagtes hardloop begin neerskryf.

28
hierdie werkstuk
Tema in 'n verhaal
2729

vorige werkstuk
Karakterkenmerke van 'n skurk

volgende werkstuk
Beskrywing

 

 

 

 

 

 

Voordeur en inhoud | Jong woordvrate | Ouer woordvrate | epos


STORIEWERF word aangebied saam met woordvrate en storiemakers
van alle soorte en groottes
Gebou en onderhou deur Franci Greyling

(C) Franci Greyling 2000-2005